Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Fanatiek beweider

Rob Reinders uit Groenlo beweidt op zijn huiskavel van 29 hectare circa 80 stuks melkkoeien en 45 stuks jongvee.
Als het land het toelaat in het vroege voorjaar gaan zijn melkkoeien naar buiten. In 2016 was dit op 3 maart.
Reinders: ‘de eerste maand gaan ze alleen overdag naar buiten en lopen ze steeds enkele dagen in een perceel.
Ik noem dit “de weilanden nakijken”’. Vanaf 1 april tot laat in de herfst gaan de melkkoeien dag en nacht naar buiten met 2,5 tot 3 kg ds/dag uit mais na het avondmelken.

De vruchtbare zandgrond bevat 6 tot 8 % organische stof. De pH is goed. Rob heeft de laatste vijf jaren de grasmat van alle percelen volledig vernieuwd met diverse COUNTRY-mengsels. Hij koos hierbij voor de volgende strategie:

  1. De grasmat werd eind maart gescheurd na een drijfmestgift van 30- 35 M3/ha.
  2. Laatste week van april vroeg afrijpende mais inzaaien.
  3. Na de maisoogst in de vroege herfst onder goede omstandigheden goed grasmengsel met klaver zaaien.

Vooral de COUNTRY MilkMore 16 is veel gebruikt voor de inzaai omdat dit mengsel bij uitstek geschikt is voor (intensieve) beweiding.
Het is een diploid mengsel met onder andere het ras Arnando dat het hoogste standvastigheidcijfer van de hele rassenlijst scoort (=8,6). Een hoge standvastigheid zorgt voor een dichte zode en lange levensduur.

Rob vindt een goede kroonroestresistentie van het in te zaaien grasmengsel belangrijk, maar hij heeft tot nu toe geen last gehad van kroonroest. Misschien komt dit ook wel omdat hij steeds bij de inzaai van de mengsels 2 kg witte klaver/hectare (Liflex gecoat met Rhizobiumbacteriën) heeft toegevoegd. Als de klaver goed verdeeld over het perceel staat en het goed doet dan heb je geen of veel minder last van kroonroest.
Rob heeft goede ervaringen met witte klaver: “de smakelijkheid wordt nog beter en het eiwitgehalte is hoger.“
Wil de kans van slagen van gras + klaver na de teelt van snijmais groter worden dan zal je een vroeg afrijpend maisras moeten gebruiken.
Rob heeft in 2016 het ras MOVANNA (FAO210) geteeld met een geschatte ds-opbrengst van circa 20 ton/ha met 37 % drogestof en een zetmeelgehalte van boven de 400 gram. Cijfers om van te smullen. Voor de teelt werkt Robnauw samen met loonbedrijf Wopa uit Zieuwent.
Rob is ervan overtuigd dat een goede gewasopbrengst alleen maar mogelijk is als je op de juiste manier ook aandacht besteedt aan het in stand houden van een zo hoog mogelijke bodemvruchtbaarheid. Het op tijd zaaien van de juiste groenbemester is dan ook een belangrijk aspect.

Nog enkele belangrijke handvaten die Rob in zijn graslandmanagement op zijn bedrijf toepast:

  • Maaisnedes niet te licht: zijn streven is te maaien als er rond de 4000 kg ds/ha staat. Dit product heeft dan de ideale mix van opbrengst, structuur en eiwit.
  • Het kuilgras niet te droog laten worden vanwege toenemende kans op broeien meer verlies van de klaver.
  • Veel aandacht aan weidevogelbeheer: onder andere nestbescherming vóór het maaien, het actief opzoeken van nesten en nesten beschermen op bouwland.

Klik hier voor meer informatie over COUNTRY-grasmengsels

Klik hier voor meer informatie over DSV-mais

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.