Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Gelijkzaai, onderzaai of nazaai?

Mais neemt na de bloei in juli nog maar weinig stikstof op. Terwijl er ’s zomers via mineralisatie veel stikstof vrijkomt. Met een geslaagde onderzaai of gelijkzaai komt de stikstofbinding na het hakselen sneller op gang.

Met het juiste grasmengsel, een niet te massaal maisras, aangepaste gewasbescherming en de juiste zaaimethode is de slagingskans het grootst. Kies bij toepassing van gelijkzaai voor Humus Plus Rietzwenk en bij onderzaai voor Humus Plus Engels. Bent u van plan gras te zaaien na de maisteelt? Kies dan voor een maisras dat vroegtijdig afrijpt.

 

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.