Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Goed verteerbaar gras beter voor portemonnee en milieu

Wetenschappelijke studies tonen aan dat een toename van de verteerbaarheid van ruwvoer met 1% de melkproductie met 0,25 kg/koe/dag kan verhogen. Beter verteerbare grasrassen zijn beter voor de portemonnee maar ook voor het milieu. Ze passen bij een strategie waar een hoge melkproductie wordt nagestreefd.


Betere fosforbenutting
Voor de productie van melk is calciumfosfaat nodig. Voornamelijk hoog productieve koeien hebben veel fosfor nodig. In het algemeen kan worden gesteld dat 1 kilogram melk 1 gram fosfor bevat. Gras met een hoge celwandverteerbaarheid heeft het voordeel dat de pensmicroben de celinhoud sneller kunnen bereiken. Ook uit onderzoek van Eurofins Agro is gebleken dat gras met een hoge verteringscoëfficiënt (VCOS) resulteert in een hogere fosfor beschikbaarheid in de koe. Deze fosfor uit ruwvoer hoeft dus niet in de vorm van krachtvoer te worden aangekocht.

Hogere ruwvoeropname
Van goed verteerbaar ruwvoer zal een koe meer opnemen. Extra ruwvoer is gunstig voor de verhouding energie en structuur in de pens om pensverzuring te voorkomen. Voldoende structuur helpt om koeien gezond te houden.

Betere benutting
Bij een hogere celwandverteerbaarheid worden de nutriënten beter door het vee opgenomen. Dit betekent dat dit niet in de mest terecht komt. Zo ontstaat er een gunstiger scenario voor de Kringloopwijzer. Uit onderzoek is ook gebleken dat goed verteerbaar gras de methaan emissie van het vee reduceert.

Milk Index
Een hoge voederwaarde is een belangrijk kenmerk voor de grassenkwekers van DSV zaden. Jarenlange en consequente selectie op verteerbaarheid en suikergehalte heeft geleid tot rassen waar meer melk mee geproduceerd kan worden. Bij DSV zaden krijgen de rassen die in de COUNTRY-
mengsels zitten met een aantoonbare hogere voederwaarde met kenmerk ‘Milk Index’.

COUNTRY MilkMore
In de COUNTRY MilkMore mengsels worden rassen met een goede voederwaarde ingepast. Hierdoor wordt vooral de productie van meer melkeiwit gestimuleerd.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.