Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Gras of maïs beregenen?

In vrijwel heel Nederland kampen zowel gras als maïs met een vochttekort en er is geen regen in zicht. Op de meeste melkveebedrijven is de beregeningscapaciteit onvoldoende om alle gewassen tegelijk te beregenen.
Welk gewas beregen je het eerst? In de meeste gevallen is dit maïs.
 
Maïs
Maïs rolt bij een vochttekort de bladeren op om transpiratie te remmen en de plant te koelen. Als ’s ochtends de bladeren nog opgerold zijn dan is er een ernstig vochttekort. Door met een guts in de bouwvoor te boren kan de vochttoestand bekeken worden. Als de grond kneedbaar is dan is er nog vocht. Als deze kruimelig en droog is dan is het vocht op. Juist in de komende weken is de vochtbehoefte van maïs het grootst. Dit is de fase van stengelstrekking en bloei. Een vochttekort leidt tot minder lengtegroei en kan de bestuiving en bevruchting verminderen waardoor de kolfvulling tegen valt.
Maïs vraagt ongeveer de helft minder water per kg ds dan gras. Dit is een extra reden om maïs beregening prioriteit te geven. Een nadeel is het plat rijden van maïsplanten. Dit kan een opbrengstverlies geven van 2-5%.
 
Hoe kan ik droogte stress in maïs in de toekomst voorkomen?
  • Voldoende kali. Kalium is belangrijk voor de vochtvoorziening, net als borium
  • Voorkom bodemverdichting. Een diepe doorworteling is nu cruciaal
  • Lagere plantdichtheid
 
 
Gras
Gras is gebaat bij een goede vochtvoorziening en groeit langzaam of niet bij een vochttekort. De smakelijkheid en kwaliteit gaat ook achteruit. In een gunstig geval gaat het gras in zomerrust om vrolijk verder te groeien als er weer regen komt. Als de droogte te lang aanhoudt kan het gras ook afsterven. Dan liggen onkruidgrassen als straatgras, ruwbeemd en kweek op de loer. Beregening is een maatregel om te zorgen dat het gras voldoende gezond blijft om snel verder te groeien als er regen komt.
 
Hoe kan ik droogte stress in gras in de toekomst voorkomen?
  • Voorkom bodemverdichting. Het wortelpakket zit dan ondiep en geeft snel droogtestress
  • Gras-klaver gaat beter om met droogte dan puur Engels raaigras. De penwortel van rode klaver speelt hierbij een rol. Maar waarschijnlijk ook een betere bezetting met mycorrhiza schimmels. COUNTRY MilkMore 13
  • Soortenrijk gras is minder gevoelig voor droogte dan puur Engels raaigras. COUNTRY MultiLife
  • Meer nadruk op 1e snede. Vaak is de kans op droogte stress het kleinst vroeg in het voorjaar. Er zijn forse verschillen in opbrengst 1e snede tussen grasmengsels. COUNTRY MilkMore 14 en 15

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.