Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Graslandbeheer in Noord-Holland

Graslandbeheer en inkuilmanagement staan aan de basis van fris en gezond ruwvoer waarvan veel door melkvee kan worden opgenomen. Een hoge drogestofopname van kwalitatief goed voer staat aan de basis van een goede melkproduktie en gezond vee.

COUNTRY MilkMore 15
Bij onze thuisbasis regio West Friesland (Noord-Holland) wordt veel grasland gescheurd voor de tulpenteelt. Naast bemesting, onkruid-, mollenbestrijding en weideslepen is grasmengselkeuze een belangrijk onderdeel van goed graslandbeheer. Onze keuze gaat dan uit naar COUNTRY Milkmore 15 van DSV zaden. Dit is een combinatie van diploid en tetraploid Engels raai met een verhoogd aandeel timothee geschikt voor maaien, weiden en doorzaaien. Kortom een allround mengsel met een mooie balans tussen opbrengst, smakelijkheid en voederwaarde en samengesteld met louter toprassen.

20% timothee
Het aandeel timothee van 20% is onderscheidend hoog. Dit kan dan ook alleen omdat het ras Presto een topras is in voederwaarde. Dit ras is gecoat met DynaSeed een groeibevorderaar van DSV. Het mooie van timothee in het geheel is dat het zeer smakelijk is en een hoge opbrengst levert in de eerste en tweede snede. Het blijft ook stevig overeind staan. Hiermee geeft het een extra ondersteuning aan het Engels raaigras wat de neiging
kan hebben te gaan ‘liggen’. Het geheel staat dus makkelijker overeind, waardoor het frisser blijft en er minder kans is op “zweetplekken” met risico op schimmels en mycotoxinen.

Hoger maaien voor beter hergroei
Een mengsel dat goed overeind blijft staan kan ook beter afgemaaid worden. Zodoende kan dan de keuze gemaakt worden om op 7 centimeter in plaats van 5 centimeter te maaien voor een snellere hergroei. Een maaiverlies van 200 kg drogestof in de eerste snede door hoger maaien wordt méér dan gecompenseerd met een extra opbrengst van 500 kg drogestof in de tweede snede. En het geeft extra beweidingsruimte. Daarnaast geeft timothee meer pensstabiliteit aan het ingekuilde product omdat er meer structuur in zit. Naast moderne rassen Engels raaigras met een hoge verteerbaarheid is dat van groot belang. Met een hoge voederwaarde alleen, red je het namelijk niet bij herkauwers.

Lex Koenis
Koenis B.V., Opmeer

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.