Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Groenbemesterdag Vredepeel 29 augustus

Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht! Ze worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning of om nematodenbestrijding of een combinatie van deze. Daarnaast is de verplichting vanuit wet- en regelgeving ook een belangrijke reden.

Diverse bedrijven zijn aan de slag met de ontwikkeling van (nieuwe) groenbemesters en groenbemestermengsels. Ook in onderzoeksprogramma’s binnen Wageningen UR wordt, al dan niet in samenwerking met bedrijven, gewerkt aan optimalisatie van groenbemesters. Een reden om de opgedane kennis en nieuwe producten onder de aandacht te brengen bij de praktijk.

Daarom nodigt DSV zaden Nederland u uit voor De Groenbemesterdag op 29 augustus. Het thema van de dag is: Groenbemesters Feiten & Fantasie. Het evenement vindt plaats op proefbedrijf Vredepeel van WUR I Open Teelten.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.