Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Groenbemestermengsels, een goede keuze?!

DSV zaden heeft op de Groenbemestersdag een demo laten zien van verschillende groenbemestersmengsels van het TerraLife® concept. Ook hier dook de discussie weer op of het verstandig is om een mengsel te gebruiken in plaats van een enkelvoudige groenbemester.

Een belangrijk aspect is de aaltjesproblematiek die een belangrijke factor is in de keuze van de groenbemester. In het onderzoek binnen de WUR is hier ook in toenemende mate belangstelling voor. In een eerder stadium was men voorzichtig en minder positief over de inzet van mengsels. Nu geeft Leendert Molendijk aan dat het zeker een meerwaarde kan zijn. Ja, een groenbemestersmengsel kan tenzij... is het credo.

Behalve het reduceren en beheersen van aaltjes zijn er namelijk veel meer doelen voor een groenbemester. Verbeteren van de bodemstructuur, vasthouden van voedingsstoffen en verbeteren van het bodemleven zijn niet minder belangrijk.

En juist hierin zijn mengsels een meerwaarde. Planten nemen door fotosynthese voeding op uit de lucht en scheiden in de wortels exsudaten uit als voeding voor het bodemleven. Dit zijn hele complexe processen die we nog lang niet allemaal begrijpen. Iedere plant doet dit op zijn eigen manier. Door gebruik te maken van een mengel zorg je ook in de bodem voor biodiversiteit. Zo maakt bladrammenas Deeptill een dikke paalwortel die bij bevriezing zuurstof in de bodem achterlaat. Vlinderbloemigen zorgen voor opbouw van stikstof en planten als Niger of Facelia geven een snelle bodembedekking. Wat weer zorgt voor een onkruiddrukkend effect.

Daarnaast is er interactie tussen planten. Dit helpt ze in de weerbaarheid tegen ziektes en verbetert de groei. In een monocultuur ontbreekt deze interactie.

DSV zaden heeft verschillende mengsels samengesteld die rekening houden met de doelstellingen voor de groenbemester. Zo heeft ze de TerraLife® NemaControl. Doelstelling is het bestrijden van aaltjes. De TerraLife® NemaControl bevat drie rassen Bladrammenas. Waaronder het ras Trident. Deze is triple resistent tegen Hapla, Chitwoodii en het bietencystenaaltje. De drie verschillende rassen hebben ook andere beworteling wat weer een bodem verbeterend effect heeft.

Daarnaast lag op Vredepeel een demoveld van TerraLife® SolaRigol. Rigol betekent ploegzool. Doelstelling van dit mengsel is bodemverbetering. De TerraLife® SolaRigol bevat 7 verschillende componenten die een effect hebben op de bodem. Soorten zorgen voor een intensieve beworteling en snelle bodembedekking. Andere soorten zorgen weer voor stikstofbinding. Ook SolaRigol voldoet aan de eisen voor vergroening van de GLB.

De TerraLife® BetaSola is weer geschikt in een bouwplan met veel aardappels en bieten. Zo bevat deze Japanse haver en twee verschillende rassen bladrammenas. Dit heeft een effect op de aaltjes. De ontwikkeling van extra organische stof stimuleert het bodemleven en verbetert de bodemweerstand.

Steeds worden deze mengsels getest op hun effect. Daarnaast besteedt ook de WUR steeds meer aandacht aan het effect van mengsels. Er zijn door de huidige gebruikers al veel positieve ervaringen, maar ook nog veel aspecten die we onderzocht willen hebben. Zoals de manier van onderwerken, het effect van niet kerende grondbewerking en lange termijneffecten.

 

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.