Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Help, mijn gras is bruin

De graspercelen hebben er lange tijd mooi groen uitgezien. De vorst en oostenwind  van de afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat het gras op de meeste plaatsen een bruine kleur heeft gekregen.  De omvang van de eventuele vorstschade moet nog blijken. We kunnen er in ieder geval vanuit gaan dat het gras afgelopen periode een flinke tik heeft gekregen.

Schade

Graspercelen waar al drijfmest is geïnjecteerd zullen meer kans op schade hebben. In de injectiesleuf kan de vrieskou de wortels gemakkelijker bereiken en deze drogen gemakkelijker uit.

Voordeel

Een voordeel aan de vorst in de grond is dat ook de onkruidgrassen een tik hebben gekregen. Grassen zoals ruwbeemd en ondiep wortelend straatgras en gestreepte witbol zijn nu vrij gemakkelijk met een wiedeg los te krabben. Naast de koude temperatuur is de grond ook sterk opgedroogd waardoor de vochtvoorziening lager is. Hierdoor krijgen ondiep gewortelde grassen het moeilijk.  Op kleigrond verbetert de vorst de structuur doordat er lucht in de bodem komt en de grondlaag ‘open breekt’.

Engels raaigras

Engels raaigras is minder winterhard dan bijvoorbeeld timothee. Bij stevige vorst is er kans op schade, zeker als er rassen zijn gekozen met onvoldoende wintervastheid of als het gras te lang is. Wintervastheid is een criterium op de Rassenlijst. Daarom is het van belang om te kiezen voor grasmengsels die rassen bevatten met een hoge beoordeling op wintervastheid.

Wanneer de vorst uit de grond is en de hergroei begint kan worden vastgesteld of er schade op een perceel is. Om het juiste graslandmanagement toe te passen kan gebruik worden gemaakt van de volgende vuistregel: bij minder dan één groeikrachtige spruit per dm2 is doorzaaien gewenst.

Kies bij een doorzaaimengsel voor rassen met goede kiemenergie zodat de planten een snelle start hebben. COUNTRY Super Doorzaai is erg geschikt voor het doorzaaien van een grasperceel. Ook het 100% tetraploïde Engels raaigras mengsel COUNTRY MilkMore 14 kiemt snel met de reserves in het grove zaaizaad.

 

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.