Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Humus en het belang van C/N verhouding

Het belang van organische stof voor een gezonde bodem wordt algemeen erkend. Zelfs de politiek is er in geïnteresseerd want met organische stof kun je ook CO2 vastleggen. In de bodem wordt enerzijds organische stof afgebroken (mineralisatie) en anderzijds opgebouwd (humificatie). De balans tussen opbouwen en afbraak van organische stof is belangrijk. Via gewasresten, organische mest, compost of groenbemesters kun je organische stof toevoegen aan je bodem.

Meer organische stof met soortenrijke TerraLife® groenbemesters
Van soortenrijke groenbemestermengsels is bekend dat ze meer biomassa en meer organische stof leveren dan een monocultuur groenbemester: "samen zijn we beter". Hoeveel meer? De hoeveelheid organische stof is van zeer veel groeifactoren afhankelijk. Er zijn echter meer factoren die mogelijk een grotere rol spelen.

Veel biomassa via exudaten
Al tijdens de groei wordt het bodemleven gevoed door worteluitscheidingen die de groenbemester afgeeft. Dit worden wortelexudaten genoemd. Bij jonge planten is dit gemiddeld 30% van de energie die via fotosynthese wordt gemaakt. Er zijn ook onderzoeken die aantonen dat er méér "biomassa" via exudaten wordt uitgescheiden dan er als "drogestof" in de gewasresten achter blijft. De bodemomstandigheden en het plantenmengsel spelen hierin een rol. Exudaten spelen dus niet alleen een rol bij de sturing van het bodemleven maar leveren ook een bijdrage aan de voeding van het bodemleven, net als de gewasresten.

Snelle of langzame organische stof
Organisch stof kan "snel" zijn en is dan vooral bedoeld als voeding voor het bodemleven. Vlinderbloemigen en drijfmest zijn vrij snel.
Organische stof kan ook "langzaam" zijn en zorgt dan voor humusvorming en verhoogt zo het aandeel organische stof in de bodem. Dit is het geval bij tarwe- of maisstro. De C/N verhouding bepaalt in grote mate of we met snelle of langzame organische stof te maken hebben.

 

Stikstof nodig voor opbouw organische stof
Als we het bodemleven voeden met stro (hoge C/N verhouding) dan heeft het bodemleven extra stikstof nodig en zal deze onttrekken aan de bodem. Daarom geven we extra stikstof om "het stro te verteren". Dit proces leidt tot stabiele organische stof; humus.
Om het organische stof% van een bouwvoor te laten stijgen heb je zowel C als N nodig. Daarom bevatten de meeste soortenrijke TerraLife® groenbemestermengsels ook een aandeel vlinderbloemigen dat de benodigde N kan binden uit de lucht. Een uitgekiend groenbemestermengsel brengt evenwichtige voeding voor het bodemleven, levert extra organische stof én verbetert de bodemweerbaarheid.

Meer informatie is de vinden in de TerraLife® brochure

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.