Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Living lab met soortenrijk grasland

Veel praktische vragen rondom soortenrijk grasland op de demo van het project ‘’Kruidig grasland Limburg” op 4 oktober in Kelpen (L). In dit 3-jarig project zijn melkveehouders betrokken maar ook kennisleveranciers als Louis Bolk Instituut, Antonissen Agrarisch advies en DSV zaden.
Er wordt gestreefd naar meer biodiversiteit ondergronds en bovengronds, betere gezondheid van het vee, minder uitspoeling van nutriënten (betere benutting/minder kunstmest), betere klimaatadaptie bij piekbuien plus droogteperioden.

Voorjaarszaai
In een bestaand graslandperceel zijn in het voorjaar van 2018 vier soortenrijke mengsels gezaaid in vier herhalingen. De blokken zijn terughoudend bemest om de klavers en kruiden voldoende kansen te geven om zich te ontwikkelen. Er is één snede geoogst voor de droogte, in de zomer is het perceel enkele keren beregend en in september is een volgende snede geoogst. De opbrengst zoals tot nu toe gemeten door Louis Bolk is ruim 4 ton drogestof per ha. In de droge zomer stonden de soortenrijke mengsels er wat frisser bij maar het heeft toch opbrengst gekost.

Smakelijk voer in de praktijk
Een van de aanwezige (biologische) melkveehouders teelt het soortenrijke mengsel MultiLife 14 en is onder de indruk van de opbrengst. Wel met beregening. Er is in de zomer ook een snede op stal gevoerd die goed werd gevreten. Op het eind stond er een snede van 4,5 ton drogestof en toen bleven er wel wat stengels van de doorgeschoten cichorei liggen aan het voerhek.

Divers wortelpatroon zichtbaar
Henk Antonissen laat zien dat smalle weegbree, cichorei en rode klaver een penwortel hebben bijdraagt aan een betere droogtetolerantie. De diverse plantensoorten jutten elkaar op en zorgen voor extra biomassa. Met een penetrograaf stelden de melkveehouders vast dat een soortenrijke bodem losser was dan een bodem met 100% Engels raaigras.

MultiLife soortenrijk
Op de demo scoort een COUNTRY MultiLife mengsel van DSV voorlopig de hoogste opbrengst. Maar deze zit nog niet in de buurt van de 18 ton drogestof die in meerjarige proeven op het kweekbedrijf werd gehaald. DSV verwacht van de MultiLife mengsels:
- Verbetering van de bodemstructuur door diverse wortelpatronen
- Maximale biodiversiteit, goed voor koe en omgeving
- Veel opbrengst
- Minder stikstof en betere benutting
Het project ‘’Kruidig grasland Limburg biedt volgens Jos Deckers van DSV zaden de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. ‘’DSV is overtuigd van de potentie van de MultiLife mengsels, maar we moeten er wel nog mee om leren gaan in het veld.’’

Management tips DSV
Enkele tips van DSV zaden voor een goed resultaat met soortenrijk grasland:
- De juiste verhouding tussen de soorten is belangrijk. Kies voor een kant-en-klaar mengsel als COUNTRY MultiLife 14 of 16.
- Niet zeuren maar scheuren. Nieuwe inzaai werkt beter dan doorzaai.
- Zaai ondiep: 0,5 cm
- Zorg voor pH >= 5,5 om de klavers te stimuleren.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.