Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Meer ruimte voor graslandvernieuwing op zand- en lössgronden

De nieuwe regelgeving maakt het mogelijk om nu ook op zand- en lössgronden in de nazomer grasland te scheuren. Dit biedt mogelijkheden voor de melkveehouders op deze grondsoorten.

Op zand- en lössgrond mocht tot voor kort grasland gescheurd worden tot 31 mei. In de nieuwe derogatievoorwaarden voor 2018 en 2019 komt er meer ruimte voor het vernieuwen van grasland. In de nieuwe voorwaarden staat dat grasland gescheurd mag worden tot en met 31 augustus. Voorafgaand aan het vernieuwen dient u dit wel te melden bij RVO.

Het voordeel van scheuren in de nazomer is dat u de voorjaarsgroei van het gras optimaal kunt benutten. Bij inzaai in het najaar is de bodem voldoende warm voor een snelle kieming van gras en/of klaver en is de kans op een vochttekort na inzaai kleiner. Hiernaast is de onkruiddruk in het najaar lager.

Voor herinzaai van grasland is een breed assortiment COUNTRY MilkMore en COUNTRY MultiLife mengsels beschikbaar.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.