Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nawerking GBM op groenbemesters

Vanuit de handel bereiken ons dit jaar geluiden dat er in sommige gevallen bepaalde componenten in de TerraLife®-mengsels slecht of niet opkomen. De oorzaak is in meerdere gevallen toe te schrijven aan de gewasbescherming tijdens de hoofdteelt in combinatie met de extreme weersomstandigheden.

Doordat er een nawerking is van gewasbeschermingsmiddelen op de kieming van groenbemesters groeien de mengsels niet naar behoren. Hieronder zitten een aantal bodemherbicides gericht op de bestrijding van duist. Door de droge omstandigheden van het afgelopen jaar blijven deze als residu achter in de bodem. Dit kan gevolgen hebben op de kieming voor een aantal componenten in de Terralife groenbemestersmengsels.

Uit onze ervaring dit jaar doen met name de kruisbloemigen het slechter. Componenten als Niger en vlas komen soms niet of slecht op. De fabrikant erkent dit probleem bij droogte. Om de kans hierop te verkleinen wordt geadviseerd om voor het inzaaien de bovenste laag van de bodem goed door te mengen. Hierdoor verdunt het residu en neemt de kans op kiemingsproblemen af. Als de bodem vochtiger is zal dit probleem afnemen.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.