Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nu grasland beoordelen op winterschade

Nu de temperatuur weer oploopt na een vorstperiode wordt eventuele winterschade zichtbaar.

Engels raaigras is veel gevoeliger voor vorst en winter dan timothee.

Gras dat lang de winter is ingegaan heeft sneller schade dan kort gras.  Bij planten van Engels raaigras met winterschade zie je veel dode spruiten. De plant probeert vaak nieuwe spruiten te vormen uit de reserves. Het kost energie en tijd om de zode weer goed te vullen. Ondertussen ligt onkruidgras als straatgras en ruwbeemd dat al kiemt bij lage temperatuur op de loer om de gaten te vullen.

Berijden in de winter kan ook forse schade teweeg brengen (foto).

 

Het is nu een goed moment om de situatie in het grasland te beoordelen. Op de proefvelden van DSV zaden zijn de verschillen in wintervastheid tussen diverse rassen zichtbaar.

Als de zode te open is of onvoldoende goede grassen bevat dan is doorzaaien een optie. Onkruidgrassen zorgen ervoor dat de voederwaarde van grasland daalt. Het is daarom aan te raden om in deze periode te wiedeggen. Ondiep gewortelde grassen zoals straatgras en ruwbeemd worden uit de bodem gekrabd. Ook onkruiden zoals muur krijgen een tik van de wiedeg. Tevens wordt het Engels raaigras gestimuleerd om uit te stoelen. Goed grasland management is belangrijk voor een goede productie, Loon- en gewasverzoringsbedrijf Jan Nas uit Ottersum geeft aan dat er verschillende mogelijkheden zijn voor graslandverbetering. “Met onze wiedeg-doorzaai combinatie kunnen we het oude gras lostrekken en molshopen vlak maken, doorzaaien en de bodem aandrukken met een prisma rol om uitstoeling te stimuleren. In een werkgang kan het bestaande grasland worden klaargelegd voor aankomend seizoen.” Naast efficiëntie is ook nauwkeurigheid belangrijk. Wanneer te diep wordt doorgezaaid heeft het kiemplantje te lang nodig om aan het oppervlak te komen. Bij te ondiep zaaien is de vochtvoorziening niet altijd optimaal.  “Om zo precies mogelijk te zaaien hebben wij een oliedruksysteem op de machine gemaakt. Zo kan er ook bij oneffenheden in het perceel op dezelfde diepte gezaaid worden.” geeft Nas aan.

We adviseren door te zaaien met een mengsel van 100% tetraploid Engels raaigras. Deze heeft de snelste opkomst en concurreert het beste met de oude grasmat. COUNTRY Super Doorzaai en COUNTRY MilkMore 14 bevatten rassen die het beste kiemen, ook onder lagere bodemtemperatuur.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.