Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Onderwerken van groenbemesters

Het afgelopen jaar is er op diverse plekken in Nederland aandacht geweest voor het goed onderwerken van de groenbemester. Het op een juiste manier onderwerken is belangrijk. Diverse leveranciers van machines hebben hun machines gedemonstreerd op verschillende plekken in het land. Belangrijke tips voor het onderwerken zijn:  Werk het liefst onder op het moment dat het gewas al voorverteerd is. Vers ondergewerkt materiaal zorgt voor verrotting en een zuurstofloze bodem. Na het klepelen, rollen of snijden kan het gewas het beste een tijdje verteren vóór het onderwerken.

Let bij het klepelen op of het gewas mooi gelijkmatig is verdeeld over de bodem. Dit kan per machine verschillen.

Zorg ervoor dat het materiaal goed in contact staat met de bodem. Het bodemleven is goed in staat om restmateriaal onder te werken. Met name bij Niet Kerende Grondbewerking zijn veel wormen aanwezig in de bodem. Deze trekken de groene resten naar beneden waar het verder wordt verteerd.

Na de vorst is een flink deel van de groenbemester kapotgevroren. Een mooi moment om deze verder te verwerken.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.