Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Onderzaai: 2018 het laatste jaar om te oefenen

In de concept-Nitraatrichtlijn 2019 ligt mais op zand en löss onder een vergrootglas vanwege de kans op nitraat-uitspoeling. Voor een succesvolle onderzaai van gras in mais is vakmanschap vereist en dan nog is de slagingskans geen 100%. 2018 kan gebruikt worden om praktijkervaring op te doen. In Duitsland en Denemarken is onderzaai meer ingeburgerd, ook in Nederland heeft DSV de nodige ervaring.

Bij mais-uitzaai of in 6-8 blad?
DSV zaden geeft de voorkeur aan onderzaai met Humus Plus met 15-20 kg/ha in het 6-8 blad stadium. Dit is ruim vóór de rijen sluiten. Speciale rassen Engels raaigras zorgen voor extra ondergrondse groei na de maisoogst. De onkruidbestrijding moet aangepast worden, tijdig spuiten en minder bodemherbiciden. Het zaad inwerken met een rolschoffel of wiedeg geeft het beste effect. Er zijn ook goede ervaringen met TerraLife® Landsberger
Gemenge. Deze bevat 50% vlinderbloemigen en verbetert de bodemstructuur. Of deze past in de regelgeving in 2019 is nog niet duidelijk. Direct bij de uitzaai kan rietzwenk worden ingezet met 15-20 kg/ha. Door de onkruidbestrijding wordt de rietzwenk teruggezet om concurrentie met de mais te voorkomen.

* De volledige en actuele regels rondom vergroening en vanggewassen vindt u op www.rvo.nl.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.