Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Opbrengst combineren met structuur

In sommige gevallen wordt dit jaar gekozen voor een meerjarig grasmengsel als vanggewas na mais. De maisoogst is over het algemeen vroeger dan ander jaren. Dit laat ruimte voor een grasmengsel met rietzwenk. Omdat rietzwenk traag kiemt was dit in de andere jaren lastig. De optimale uitzaaidatum van rietzwenk is namelijk voor 15 september. Door de vroege oogst en gunstige weersvoorspellingen heeft rietzwenk dit jaar een betere slagingskans wanneer het dit jaar in de 2e helft van september gezaaid wordt.

COUNTRY Fibre 10
COUNTRY Fibre 10 is een mengsel van 40% zachtbladig rietzwenk, 20% hardbladig rietzwenk, 20% tetraploïd Engels en 20% timothee. Dit pure maaimengsel is erg geschikt op droge percelen en wanneer een structuurrijk gras met hoge opbrengst gewenst is.
De rietzwenk geeft massa en structuur aan het gewas, de timothee en Engels raaigras zorgen voor een vollere zode en suiker. Het mengsel is ook uitstekend te combineren met rode klaver.

 

 

 

 

 

 

Structuur en massa
Rietzwenk is een structuurrijk gras met een hoge drogestof- en eiwitopbrengst. Het is een stugge grassoort met “prik” en door het hoge eiwitgehalte zit er minder suiker in het blad. Om deze redenen wordt het niet graag gevreten bij beweiding. Wanneer het in de kuil zit wordt het prima opgenomen door het vee.
Fibre 10 komt in het tweede jaar pas echt tot zijn recht (15,2 ton ds/ha). In het eerste groeiseizoen wordt deze opbrengst nog niet gehaald. Rietzwenk investeert het eerste jaar voornamelijk energie in de groei van wortels zodat het de jaren er op volgend een goede productie heeft.

Wortelstelsel
Rietzwenk staat er om bekend dat het goed groeit onder zowel droge- als natte omstandigheden. Het wortelstelsel speelt hierin een grote rol. Zoals in de afbeelding hier onder te zien is, heeft een volgroeide rietzwenkplant aanzienlijk groter wortelstelsel dan bijvoorbeeld Engels raaigras. Hierdoor hebben rietzwenk planten afgelopen zomer minder last van de droogte gehad dan sommige andere grassoorten.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.