Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Sorghumteelt volledig in eigen beheer

 
Jan heeft samen met zijn vrouw Wil en zoon Jop een melkveebedrijf in Evertsoord. Het bedrijf telt zo’n 120 melkkoeien die met 2 robots worden gemolken. In het bouwplan zit naast gras, mais en sorghum nog 25 hectare overige akkerbouwgewassen die gedeeltelijk als ‘eigen krachtvoer’ worden ingezet. De teeltwerkzaamheden van alle gewassen worden voor het grootste deel door Jan en Jop zelf uitgevoerd.

Ervaring met sorghum

In 2019 is ervaring opgedaan met Nutri Honey. “Het leek ons interessant sorghum uit te proberen om de te kijken wat de potentie van het gewas is. De teelt vraagt wel de nodige aandacht. Afgelopen jaar kozen we voor Master omdat we een ras wilden met wat meer voederwaarde” aldus Claassen. Het plan is om ook in 2021 weer sorghum te gaan telen.

De teelt

“Doordat sorghum laat wordt gezaaid hebben we nog eerst een goede snede ruwvoer kunnen winnen”. Het perceel is met een eco-ploeg en rotorkopeg klaargelegd waarna op 3 juni is gezaaid met een nokkenrad zaaimachine op 37,5 cm. De gewasbescherming was goed geslaagd maar de melde was hardnekkig. “Het groeistadium van de sorghum en het weer zijn erg belangrijk voor een geslaagde gewasbescherming”. De sorghum is één keer beregend met wat overlap doordat de wind ongunstig stond. “De planten die meer water hebben gekregen stonden er het beste bij. We zagen dat de sorghum veel minder last had van de droogte en daarom als laatste beregend kon worden. Dit gaf rust in het beregeningsregime” geeft Jan aan. Op 19 oktober is de sorghum gehakseld, deze was toen ongeveer 1,80 meter hoog en had een grote pluim. “Het oogstmoment bepalen was lastig, want de pluimen waren niet allemaal op hetzelfde moment rijp” laat Jop weten. De haksellengte was een stuk grover dan bij mais omdat er anders een moes ontstond. De sorghum is samen met snijmais en korrelmais ingekuild. “Samen met de snede Landsberger Gemenge heeft het perceel een heel mooie opbrengst geleverd”.

Tevreden over sorghum in het rantsoen

De sorghum is bij het uitkuilen fris en smakelijk. De koeien vreten het graag en de opname is goed. “Toen we begonnen met deze kuil was het aandeel sorghum ongeveer 70%. We hebben aan de koeien of de melk niet gemerkt dat ze minder goed presteerden dan bij snijmais. De koe reageert positiever op het product dan wat de kuiluitslag op papier laat zien” zegt Jan.

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies