Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

TerraLife® groenbemestermengels en NKG

Niet-kerende grondbewerking (NKG) maakt een gestage opmars binnen akkerbouwend Nederland, zeker op de wat zwaardere gronden. Een grotere draagkracht en berijdbaarheid, een betere bodemstructuur, meer waterinfiltratie en capillaire werking, effectieve erosiebestrijding en een lager brandstofverbruik en lagere arbeidsbehoefte zijn zo een aantal argumenten om de ploeg aan de kant te laten staan.

Groenbemesters nemen een belangrijke plaats in binnen het systeem. Extra aanvoer van organische stof, bodembedekking tijdens de wintermaanden en verbetering van de bodemstructuur geven hun een onomstreden plaats binnen het bouwplan. Sterker nog, een goed functionerend NKG-systeem kan niet zonder.

DSV zaden Nederland B.V. onderkent als vooruitstrevend en innovatief zaadbedrijf het belang en de rol van groenbemesters op bedrijven met niet-kerende grondbewerking. Voor verbetering van de bodemweerbaarheid is een aantal jaren geleden het TerraLife® groenbemestermengsels concept ontwikkeld.

Een mengsel dat goed past bij veel NKG-bedrijven is TerraLife® BetaMaxx TR. Dit mengsel bevat, naast Alexandrijnse klaver, erwten, facelia, niger, Japanse haver, Ethiopische mosterd (extra onkruidonderdrukking) en zomerwikken, ruim 10% speciale Tillage Rammenas. Deze diepwortelende rammenas kan een lichte ploegzool of bodemverdichting doorboren, neemt met z’n dikke paalwortel veel poriënvolume in binnen de bouwvoor en vriest ’s winters gemakkelijk kapot. De ruimte die de wortel dan over laat zorgt voor veel zuurstof in de bodem, die daardoor bovendien in het voorjaar eerder opwarmt. TerraLife® BetaMaxx TR activeert het bodemleven, past zeer goed na een vroegruimend gewas en is binnen de vruchtwisseling bij uitstek geschikt voorafgaand aan de bietenteelt. Meerjarig onafhankelijk onderzoek in zowel Nederland als Duitsland laat zien dat het TerraLife® concept resulteert in een betere bodemstructuur door de zeer intensieve doorworteling. Hiermee wordt feitelijk het ‘werk’ van een grondbewerking overgenomen. Ook neemt het aantal wormen (pendelaars) duidelijk toe en is een relevante meeropbrengst te zien in het volggewas. TerraLife® BetaMaxx laat zich door haar unieke samenstelling vrij eenvoudig ‘vernietigen’. Dit maakt het mogelijk het volggewas zowel via directzaai als mulchzaai in te zaaien.

 Klik op onderstaande video voor meer informatie over TerraLife® BetaMaxx TR.

Dit artikel komt uit het digitale magazine "GROND!". >> Klik hier voor het hele magazine.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.