Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Terralife Eco mengsels

In 2019 breidt DSV zaden het assortiment uit tot  4 Terralife Eco mengsels. Deze zijn geschikt voor meerdere toepassingen. De Terralife Eco mengels voldoen aan de richtlijnen van SKAL (de BIO database www.biodatabase.nl ). Niet alle compontenten zijn biologisch, maar voldoen wel aan de eisen van de Biodatabase.   Hierin staat in categorie 3 een aantal soorten die alleen gangbaar worden aangeboden. Deze mogen vrij worden toegepast.

TerraLife Solanum EKO is een mengsel met maar liefst 12 componenten. Hierin een flink aandeel vlinderbloemigen zoals erwten en wikken, maar ook Japanse haver die een flinke bijdrage levert in de opbouw van organische stof. De Facelia zorgt voor snelle bodembedekking wat behalve onkruidonderdrukking ook goed is voor de bovengrondse biodiversiteit. TerraLife Solanum EKO is gericht op bodemverbetering en vastleggen van voedingsstoffen.

TerraLife Legufit EKO TR geeft een hoge organische stof opbrengst en is geschikt als groenbemester voor een teelt van vlinderbloemigen. De Japanse haver geeft veel droge stof en de Deeptill rammenas zorgt weer voor lucht in de bodem. Vlas maakt diepe wortels terwijl niger meer bovenin blijft.

TerraLife Bio Actief Groen EKO zorgt door een hoog percentage vlinderbloemigen voor vastlegging van stikstof uit de lucht. Bovendien heeft dit mengsel een groot aantrekkingskracht op diverse insecten door de aanwezigheid van klavers en facelia.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.