Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Tips bij inzaai mais

Een succesvolle maisteelt begint met de juiste zaaiomstandigheden. Deze kunnen voor een groot deel door u gestuurd worden.

Een goed zaaibed is de basis
Een goed zaaibed is erg belangrijk voor het beginstadium van de maisplant. De kwaliteit van het zaaibed heeft invloed op de lucht- en waterhuishouding van de bodem. De toestand van het zaaibed heeft ook een grote invloed op de opwarming van de bodem. De bodemtemperatuur dient boven de 10⁰C te zijn. Een zaaibed met losse, kruimelige grond is ideaal voor de ontwikkeling van de plant.

Zaaidiepte en afstand
Er dient tijdens het zaaien ook rekening met de positie van het zaad in de grond rekening gehouden te worden. Dit geldt zowel voor de diepte als de afstand tussen de zaden in. Bij het bepalen van de zaaidiepte dient rekening gehouden worden met de soort grond. Bij een zwaardere grond moet het zaad hoger komen te liggen dan bij lichtere grond of bij droge omstandigheden. In de kiemperiode is de plant gevoelig voor stress, dit heeft een negatief effect later in het groeiseizoen. Het ideale plantaantal varieert van 85.000 – 105.000 per ha. Bij vroege zaai en vroegrijpe rassen adviseren we meer korrels dan bij late zaai, laatrijpe mais of korrelmaistoepassing.

Voordelen van een vroeg ras
Door de weersomstandigheden in de afgelopen periode is de inzaai van maïs over het algemeen later van start gegaan dan voorgaande jaren. Hierdoor is het teeltseizoen ook later van start gegaan. Begin mei is nog een prima periode om gangbare maisrassen te zaaien.
Als u nog maiszaad moet bestellen en een latere zaai verwacht dan kunt u kiezen voor een vroegrijp ras. Deze rassen hebben minder groeidagen nodig, een laag FAO, en zijn dus eerder toe aan de afrijping van het gewas. Hierdoor kunt u de maïs toch tijdig oogsten. Door de tijdige oogst kan een eventuele groenbemester/vanggewas dat u zaait zich beter ontwikkelen.

Vroege maisrassen met goed resultaat
De maisrassen LIKEIT, LIROYAL en MOVANNA zijn beide vroege rassen met respectievelijk een FAO van 180, 190 en 210. Deze rassen worden gekenmerkt door een hoge zetmeelopbrengst. Tevens beschikken deze rassen over een vlotte beginontwikkeling wat van pas komt in een laat en koud voorjaar. Lees meer over LIKEitLIROYAL en MOVANNA.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.