Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Tips bij voorjaarsinzaai van gras

Vruchtwisseling of een ongewenste botanische samenstelling van het grasland zijn in de meeste gevallen de reden om een perceel met gras (her)in te zaaien. Houd hierbij wel rekening met de kwaliteit van het zaaibed, de bemesting en een bewuste mengselkeuze voor een optimaal resultaat.

Zaaibed
Belangrijke punten bij het zaaibed zijn de structuur maar ook het vochtgehalte. Een goed zaaibed bestaat uit aangedrukte grond waarvan de bovenste 2,5 centimeter van de bodem kruimelig is. Zo komt het zaad op de juiste diepte waarbij de vochtvoorziening goed op peil blijft. Maak bij een gras-klaver mengsel gebruik van 0,5-1 cm zaaidiepte. Het gezaaide gras groeit het beste in een vochtige grond. Voer daarom de grondbewerking zo snel mogelijk achter elkaar uit om uitdroging te voorkomen. Ook het aandrukken van de bodem na het zaaien zorgt ervoor dat de bodem minder snel uitdroogt.

Bemesting
Houd rekening met het moment van drijfmest toediening. Bemest een perceel niet eerder dan 2 dagen voor het inzaaien. Eerder bemesten zou kunnen resulteren in korst vorming. Bemesten wanneer het gras zich in het kiemstadium bevindt is ook niet verstandig. Door betreding van het perceel met de machine is de kans groot dat het jonge gras kapot wordt gereden.

Mengselkeuze
De DSV COUNTRY-mengsels zijn geschikt voor alle melkveebedrijven maar de keuze voor een bepaald mengsel is per bedrijf/perceel verschillend. Wilt u meerjarig grasland? Maaien of beweiden? Structuur of extra smakelijkheid? Wel of geen klaver?
In onderstaande video geeft Luuk Maas, Productmanager Forage Quality van DSV zaden, uitleg over een greep uit het DSV-assortiment voor de melkveehouderij.

Meer informatie over de COUNTRY-mengsels is te vinden op onze website of via een van onze werknemers.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.