Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Vanggewas vroeg of laat onderwerken?

 Laat je een vanggewas na mais zo lang mogelijk staan of werk je het vroeg onder?

Met boerenverstand kom je het verst.

Belangrijk is dat de vastgelegde N weer beschikbaar komt in het volggewas. Mais heeft maar een korte periode van N-opname. Als een vanggewas als rogge pas laat wordt ondergewerkt dan kan deze N te laat vrij komen en alsnog uitspoelen. Dit pleit voor tijdig onderwerken van het vanggewas. Dit blijkt ook uit onderzoek van PPO in 2010-2011. Tijdig onderwerken heeft ook voordelen in een droog voorjaar.

Als er veel stikstof in het vanggewas zit en het dus een lage C/N verhouding heeft dan zal de vertering van het vanggewas sneller gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een vanggewas met vlinderbloemigen zoals TerraLife Landsberger Gemenge. Die zou je later kunnen onderwerken. Er wordt langer organische stof geproduceerd. Dan profiteer je bovendien van een ‘’groene brug’’ van het vanggewas naar het volggewas.

In de praktijk fungeert de bouwland mestinjecteur vaak als een eerste bewerking waarbij het vanggewas wordt meegenomen en alvast begint te slijten. Voor drijfmest gelden vergelijkbare afwegingen als voor de groenbemester. De nutriënten zijn bedoeld voor het hoofdgewas. Injecteer pas als de bodem het toelaat.

Het vanggewas doodspuiten met Glyfosaat zien we als een noodmaatregel die we liever vermijden. Ook hier komt een gezonde dosis boerenverstand  van pas.

 

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.