Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Vers gras voeren voor het lekkerste ijs

Theo Lamers heeft met zijn vrouw Malou een melkveebedrijf in het Noord-Limburgse Heijen. Sinds dit jaar is ook de ijsboerderij 'Op ons erf' onderdeel van het bedrijf geworden, waar zowel op locatie ijs gehaald kan worden als bij regionale horecagelegenheden. Op dit moment maakt het bedrijf een ontwikkeling door naar 70 melkkoeien, de opfok van jongvee wordt binnenkort afgestoten. In de toekomst zullen er melkkoeien aangekocht worden. Theo laat de koeien in de wei lopen en past zomerstalvoedering toe. Er wordt gemolken met een melkrobot.

Zomerstalvoedering
De volledige grasoogst is in eigen beheer. De opraapwagen en frontmaaier van de maaicombinatie worden naast inkuilen ook toegepast voor zomerstalvoedering. “De arbeid is lager dan bij inkuilen, het bespaart plaats en de 200 dagen dat de koeien vers gras krijgen hoeft er (bijna) geen soja bijgevoerd te worden. Zowel qua kosten als qua arbeid is het een interessant systeem”, geeft Theo aan. Er gaat dagelijks circa 12-13 kg  drogestof vers gras naar de koeien. Door de verschillende weersinvloeden schommelt de opbrengst en voederwaarde, dus hier moet rekening mee
gehouden worden. “Om het Ureum-gehalte op peil te houden stuur ik bij met mijn maisgift”. Er was al een winterrantsoen van gras, mais en soja op voorraad. Dit is door de droogte afgelopen jaar eerder in gebruik genomen dan verwacht.

Minder bemesten en meer smakelijkheid bij grasklaver
Door de jaren heen zijn er verschillende grassen en klavers van DSV zaden op het bedrijf van Lamers gezaaid. In de beslissing van het juiste mengsel wordt er rekening gehouden met het gebruiksdoel en de grondeigenschappen. “Op een droogtegevoelig maaiperceel heb ik een aantal jaar geleden het mengsel COUNTRY Fibre 10 met rode klaver gezaaid. Erg geschikt voor maaien maar minder voor beweiding. De rietzwenk en rode klaver wortelen diep waardoor het goed tegen de droogte kan. Op andere percelen staat COUNTRY MilkMore 15, dit mengsel is zowel geschikt voor maaien als beweiden. Op meerdere percelen is de witte klaver Liflex mee gezaaid. Als ik deze percelen maai om vers te voeren, dan weet ik dat ik wat meer dan normaal moet maaien. De koeien vreten het smakelijke gras-klaver mengsel ontzettend goed”, aldus Lamers. Door klaver toe te voegen aan het gras kan er bespaard worden op kunstmest. “Ik breng op de gras-klaver percelen alleen de eerste gift kunstmest, de rest van de stikstof komt van de klaver af”.

Goede verdeling van de maisplanten
“Ik heb de mais verschillende keren volvelds gezaaid“. De reden hiervoor was in eerste instantie dat het in één werkgang met het klaarleggen van het land gebeurt. De laatste jaren is de mais op 37,5 cm gezaaid. Dit jaar is het door de loonwerker gezaaid, voorheen met een zelfgemaakte maiszaaimachine. De loonwerker kan de planten beter doseren en de zaden op de juiste diepte zaaien. “Door de verdeling van de planten heb ik het idee dat de mais efficiënter met het vocht en de mest in de bodem omgaat”. Al meerdere keren heeft Theo DSV mais gezaaid, dit jaar viel de keuze op de rassen DENNY en LIKEit. De mais is half september geoogst bij een drogestof van 43%. Door de droogte was de maisopbrengst met 12 ton ds/ha wat lager dan normaal gesproken, de voederwaarde valt niet tegen met 982 VEM en 385 zetmeel. De nattere gronden gaven wel duidelijk een hogere opbrengst.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.