Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Voedingsstoffen beter benut bij soortenrijke groenbemesters

Een goede benutting van voedingsstoffen in de bodem is essentieel om binnen de grenzen van de mest- en gebruiksnormen een hogere opbrengst te halen. Tegelijkertijd wordt het milieu ontlast.

Ook in Duitsland wordt deze ‘dubbele winst’ nagestreefd. Er wordt gezocht naar systeemoplossingen met een efficiënte benutting van nutriënten. In meerdere regio’s in Duitsland zijn TerraLife groenbemestermengsels over een aantal jaren vergeleken met groenbemesters als monocomponent. Het is een intensief onderzoek op ongeveer 100 akkers in Duitsland, met het zwaartepunt in Niedersachsen.

Meer wortelgroei door interactie en concurrentie

 

Zoals uit bovenstaande afbeeldingen blijkt zijn er bij de vastlegging van bijvoorbeeld stikstof duidelijke verschillen tussen monocomponenten, eenvoudige mengsels en soortenrijke groenbemestermengsels. Hoe diverser de groenbemester is, hoe meer fotosynthese en wortelgroei ontstaat door interactie en concurrentie tussen de soorten.

Wat hier voor stikstof geldt, kan men ook voor andere nutriënten verwachten. Soortenrijke mengsels verbeteren niet alleen de bodem maar verminderen uitspoelingsverliezen en zorgen voor herbenutting van aanwezige voedingsstoffen.

 

Dit artikel komt van "Boerderij.nl". >> Klik hier voor het hele artikel.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.