Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Voordelen van mais als krachtvoervervanger voor melkvee

Het belang van veel ruwvoer van eigen land met een zo hoog mogelijke kwaliteit is algemeen bekend. Bij voldoende ruwvoerproductie is het daarnaast interessant om een deel van het ruwvoer als vervanger van krachtvoer te verwerken om zo de kostprijs van de melk te verlagen.  Een voorbeeld hiervan is het verwerken van het zetmeelrijke gewas mais tot geplette mais, Corn Cob Mix (CCM) of Mais Kolven Silage (MKS). Korrelopbrengst is de belangrijkste parameter voor een geslaagde productie van geplette mais,  CCM en MKS.
Een bijkomend voordeel is dat bij deze oogstmethode een deel van de maisplant achterblijft op het land. Deze nutriënten en organische stof helpen de humuswaarde en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

Mais ccm3

Het product
Bij melkvee wordt met name gebruik gemaakt van pletmais als krachtvoervervanger. Hierbij worden de maiskorrels geplet of gemalen aan de hand van de afstelling van de hamermolen. Op deze manier kunt u de verteringssnelheid van het product sturen.
Bij CCM worden de korrels en kan een beperkt deel van de spil mee geoogst worden. Nadat het product wordt gemalen wordt het ingekuild en wordt het met name in de varkensvoeding en voor melkvee gebruikt.
Bij MKS wordt de gehele kolf (korrels, spil & kolfvliezen), de kolfsteel en soms een stukje van de stengel en wat blad geoogst en vervolgens ingekuild.

Voeding
Geplette mais haalt een gehalte van ongeveer 1250 VEM en een DVE van 100 en 720 gram zetmeel.
In vergelijking met snijmais geeft CCM een verhoging van ongeveer 300 gram/kg droge stof. Hierdoor gaat de zetmeelconcentratie omhoog naar een niveau van 650-700 gram/ kg droge stof. Dit maakt zowel geplette mais als CCM en MKS geschikt als gedeeltelijke krachtvoervervanger voor koeien met een hoge melkproductie. De afbraaksnelheid kan gestuurd worden door de fijnheid van het malen. Let wel op het lagere eiwit niveau, het mineralen gehalte en het structuurgehalte van het rantsoen.
Zowel de kolf als de gehele maisplant hebben een hoge fosfaatbeschikbaarheid wat van belang is voor een hoge fosfaat efficiëntie in het rantsoen.

Rassenkeuze Mais liberator
De juiste rassenkeuze is van belang bij een geslaagde teelt van korrelmais. Korrelopbrengst is de belangrijkste parameter bij de berekening van de rentabiliteit van geplette mais/CCM/MKS.
Daarnaast is resistentie tegen stengelrot ook van belang omdat deze vooral voorkomt bij een afrijpend gewas. Bij stengelrot kunnen de kolven gaan hangen of zelfs wegvallen en kan de maisplant omvallen.
Het maisras LIBERATOR van DSV is een uitermate geschikt maisras voor korrelmais en verwerken tot krachtvoervervanger. Het is een middevroege alleskunner welke op de Duitse rassenlijst hoog scoort met een enorme korrelopbrengst. Daarnaast heeft LIBERATOR een hoog zetmeelgehalte en ook een goede resistentie tegen stengelroten bladvlekkenziekte. LIBERATOR wordt ook in Nederland beproef en scoort goed als snijmais en korrelmais. Wordt LIBERATOR voor CCM/MKS overworden dan is het zaaiadvies 90.000 korrels/ha.

Lees hier meer over het maisras LIBERATOR of bekijk hier de productvideo

Vragen hierover? Neem contact met ons op.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.