Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Vroege mais voor wisselteelt

Het afwisselen van een mais- en grasteelt heeft veel voordelen:

  • Opbrengst van zowel gras als mais stijgen in vergelijking met continuteelt
  • Organische stof blijft beter op peil
  • Bodemgezondheid wordt bevorderd
  • Hardnekkige onkruiden kunnen worden bestreden
  • Vanggewas na mais op zand/löss is direct geregeld

De extra opbrengst bleek onder andere in proeven op De Marke. Met minder stikstof en beregening werd er meer gras geproduceerd. Ook mais gaf meer opbrengst bij wisselbouw. Aanbevolen wordt om minimaal drie jaar gras te telen en om na het scheuren de mais niet met stikstof te bemesten.

Houd bij de mais raskeuze wel rekening met de volgteelt van gras. Streef er naar om snijmaïs in september in de kuil te hebben. Dan is er voldoende tijd om een gras(klaver) mengsel te zaaien. Dit past ook in de concept Nitraatrichtlijn 2019 waarin op uitspoelingsgevoelige grond een oogstdatum van < 1 oktober wordt nagestreefd.

Let bij mais vóór gras dus op:

  • Tijdig zaaien
  • Snelle beginontwikkeling
  • Vroege afrijping

Deze raseigenschappen vind je in de groep Zeer vroeg/vroeg van de Rassenlijst Mais.

Maar laat ik dan geen opbrengst liggen!? Integendeel. Het gemiddelde opbrengstniveau op de Rassenlijst Mais van deze groep is ruim 20 ton drogestof per ha.

  •  MOVANNA, zeer vroeg, gezond, veel zetmeel
  •  DENNY, vroeg, hoge VEM-opbrengst, veel zetmeel

Door eind september een gras(klaver) mengsel in te zaaien kan er in het voorjaar een volle 1e snede worden benut. Met deze wisselteelt behaal je de beste mineralenefficiëntie en houd je de organische stof in stand.

 

 

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.