Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Welke mais bij Nitraatrichtlijn 2019?

De contouren van de nieuwe Nitraatrichtlijn zijn duidelijk. Mais ligt onder een vergrootglas vanwege nitraatverliezen op uitspoelingsgevoelige zandgrond. De regeling gaat in 2019 in. Dit biedt de mogelijkheid om in het ruwvoerplan 2018 al ervaring op te doen met de maatregelen die op ons af komen.

Mais vóór 1 oktober hakselen

Door regionale verschillen en weersomstandigheden vindt de maisoogst in Nederland gespreid plaats. Veel snijmais wordt gehakseld in oktober. Er wordt gestreefd naar hakselen bij 36-38% drogestof. In de praktijk schiet dit ook wel eens door naar 40% drogestof.

Door te kiezen voor een maisras dat vroeger afrijpt wordt de oogst naar voren gehaald. Er zijn rassen beschikbaar die een hoge opbrengst combineren met vroegheid zoals LIKEIT en MOVANNA.

Het voordeel van een tijdige oogst is dat er ruim tijd is voor een inzaai van gras-klaver of een geslaagde groenbemester. Zo blijft de bodemvruchtbaarheid beter op peil.

 

Onderzaai van gras in mais

Er zijn meerdere systemen mogelijk. In de praktijk zijn de resultaten wisselend. Dit komt deels door weersomstandigheden maar ook deels door teeltmanagement dat nog niet optimaal is. De "teelt" van onderzaai kunnen we optimaliseren maar de afhankelijkheid van het weer blijft.

Maisraskeuze is een van de factoren die invloed hebben op de slagingskans van onderzaai. Late en massale mais die laat in oktober wordt gehakseld zal weinig ruimte laten aan de onderzaai. Zeker als de oogstomstandigheden eind oktober verslechteren.

Om een succesvolle onderzaai mogelijk te maken moet de teelt worden aangepast.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.