Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Welke maisrassen passen bij onderzaai?

 In de concept Nitraatrichtlijn 2019 ligt mais op zand en löss onder een vergrootglas vanwege de kans op nitraatuitspoeling. Voor een succesvolle onderzaai van gras in mais is vakmanschap vereist en dan nog is de slagingskans geen 100%. 2018 Kan gebruikt worden om praktijkervaring op te doen. In Duitsland en Denemarken is onderzaai meer ingeburgerd, ook in Nederland heeft DSV de nodige ervaring.
 

Rassenkeuze 

Naast de keuze voor het onderzaaimengsel en zaaitijdstip heeft ook de dekvrucht grote invloed op het resultaat van de onderzaai. Voldoende lichtinval in de nazomer is erg bepalend voor de groei van het onderzaaimengsel. De keuze van het maisras heeft hier ook invloed op.


Een onderzaaimengsel mag niet concurreren met de mais maar moet voldoende vroeg gezaaid worden om zich alvast te kunnen vestigen. Daarom adviseren wij een mengsel met een snelle beginontwikkeling, die ook bij lage temperatuur groeien en na de maisoogst presteren. Humus Plus is speciaal ontwikkeld voor onderzaai. Zaai het gewas met 15-20 kg/ha ruim voor het sluiten van de rijen, in het 4-6e bladstadium, de plant is dan ongeveer op kniehoogte.


Met oog op lichtinval is het interessant om een compact maisras te kiezen of een ras met een steile bladstand. Vroege afrijping is bevorderlijk voor de groei van de onderzaai. Dit betekent dat er eerder licht bij de onderzaai komt en zo langer effectief nutriënten kan opnemen. Kies daarom voor DENNY of MOVANNA: compacte rassen die vroegtijdig afrijpen en toch 20 ton drogestof/ha kunnen produceren.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.