Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Evenementen

Op ons Landgoed Zelder kunt u kennismaken met de vele facetten van TerraLife®. Vrijwel alle mengsels passen bij "vergroening". Sommige mengsels passen bij een akkerbouw/vollegrond bouwplan maar er zijn ook mengsels voor een ruwvoer bouwplan.Daarnaast hebben we een demo klaargelegd die gericht is op het bestrijden van aaltjes.

We delen onze kennis en ervaring graag met u. Het verbeteren van de bodemweerbaarheid is van cruciaal belang. Het klimaat lijkt steeds extremer te worden en de ziektedruk neemt toe. Groenbemesters spelen hierin een steeds grotere rol. In de demo willen we laten zien dat ook groenbemesters een belangrijk onderdeel van de teelt zijn. Gericht op de bodem en het volggewas.

Thema kennisochtend: Het teeltseizoen begint met groenbemesters

Een professionele teelt van een groenbemester verbetert de start van het hoofdgewas. Optimale bodemweerbaarheid, structuur en nutriëntenvoorziening heb je zelf in de hand door het gericht telen van een groenbemester vóór het hoofdgewas.

TerraLife® groenbemestermengsels zijn soortenrijke, innovatieve mengsels die nauwkeurig zijn afgestemd op diverse gewassen in het bouwplan.

DSV zaden nodigt telers en adviseurs uit om op Landgoed Zelder om zich te verdiepen in de teelt van TerraLife® en andere tussengewassen. We laten verschillende mogelijkheden zien. Gezien de steeds zachtere winters besteden we extra aandacht aan het onderwerken van groenbemesters.

Programma TerraLife® Kennis-ochtend op 27 juni:

Om 9.00 uur bent u welkom bij DSV zaden op Landgoed  Zelder,  Zelder 1, 6599 EG Ven-Zelderheide. Voor spuitlicentieverlenging moet u uiterlijk om 9.00 uur aanwezig zijn.

Er is een ochtendprogramma met de volgende onderdelen:

  • Groenbemesters doorgronden, bodemweerbaarheid en het aanpassen aan veranderende omstandigheden, door Jos Deckers DSV zaden
  • Internationale impact van TerraLife®, aandacht voor opbouw organische stof, door Jan Hendrik Schulz, DSV Duitsland
  • Demo van TerraLife mengsels®, nieuwe inzichten, nieuwe producten en aandacht voor teelt, door Bernard Bles en Arjan van der Vinne, DSV zaden
  • Zand erover, demo en aandachtspunten bij onderwerken bij zachte winters, toenemend NKG en een dreigend glyfosaat verbod, door Gerard Meuffels M-ARC

 Om 12.15 uur eindigt de TerraLife Kennis-ochtend.Adres


Zelder 1
6599 EG Ven-Zelderheide

Contact

Joelle ten Haaf- Driessen

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.