Kennis | Innovatie | Inspiratie

Dé innovatiemiddag met een mix van onderzoek, demo’s, praktijkoplossingen en kennisdeling.

Op onze demovelden in Ven-Zelderheide praten onze specialisten u graag bij over voedergrassen, mais- en sorghumteelt, soortenrijk grasland  met thema’s die ook inhaken op actualiteiten zoals stikstof, GLB en het telen van luzerne of klavers. Ook het belang van een weerbare en gezonde bodem staat centraal.

  • Datum:    dinsdag 5 september 2023
  • Tijd:          13.00 – 16.30 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur)
  • Locatie:   Zelder 1, 6599 EG Ven-Zelderheide

Thema: RUWVOERPRODUCTIE & BODEM: EEN DUURZAME AANPAK

PROGRAMMA:

1) Workshop luzerne en klavers
2) Workshop graslandmanagement
3) Workshop soortenrijk/kruidenrijk grasland

Pauze

  • COUNTRY weidemengsels
  • Ruwvoer telen in de winter
  • Ruwvoer & bodem
  • Sorghum en mais

* U kunt bij aanmelding kiezen uit 2 workshops.

Spuitlicentie is mogelijk als u om 13.00 uur aanwezig bent en uw spuitpasje meeneemt.

Schrijf u in voor de workshops!

Roy Kue­nen

Work­shop lu­zer­ne en kla­vers

Eiwit van eigen land is al meerdere jaren een belangrijk onderwerp in de agrarische sector. Verschillende vlinderbloemigen passen uitstekend in een ruwvoerbouwplan en –rantsoen.

Steeds meer melkveehouders kiezen er dan ook voor om luzerne en /of klaver aan het bouwplan toe te voegen.Hierin speelt het GLB een belangrijke rol. Deze gewassen tellen namelijk mee voor diverse eco-activiteiten.

Een succesvolle teelt van luzerne en klaver staat centraal in deze workshop. Roy Kuenen geeft praktische tips en informatie over onderwerpen zoals: zaaien, bemesten, onkruidbestrijding en oogsten.

Ook de toepassing van luzerne en klaver binnen regelgeving en het rantsoen komt uitgebreid aan bod.

Luuk Maas

Work­shop gras­land­ma­na­ge­ment

De kwaliteit van grasland speelt een belangrijke rol in de melkproductie. Met goed management kunt u meer resultaat uit grasland halen.

Door aandacht te besteden aan het maaimoment, maaihoogte en de botanische samenstelling kunnen flinke stappen worden gezet.

In deze workshop leert u van Luuk Maas hoe u het grasland naar een hoger niveau kunt tillen.

Welke grassen staan er in mijn perceel en welke maatregelen kan ik treffen? Wanneer kan ik mijn gras het beste maaien?

Dit alles voor een optimale opbrengst en voederwaarde van uw graspercelen.

 

Jos Dec­kers

Work­shop soor­ten­rijk gras­land

Soortenrijk, ook wel kruidenrijk, grasland heeft veel voordelen.

Door klavers en kruiden aan gras toe te voegen aan gras kan een hoge opbrengst worden behaald, is er minder kunstmest nodig en wordt de bodem verbeterd.

In de praktijk wordt er steeds meer ervaring opgedaan met productief soortenrijk grasland. Omdat dit net iets anders is dan alleen gras roept het ook vragen op.

DSV zaden doet al jaren onderzoek naar deze mengsels en de toepassing hiervan. Jos Deckers zal de inzichten rondom soortenrijk grasland met u bespreken.

Door de kansen en aandachtspunten te behandelen kunt u na deze workshop vooruit met soortenrijk grasland.

 

U kunt zich aanmelden via onderstaande knop: