Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

DSV 16149

Sorghum bicolor x Sorghum Sudanese

Vroege sorghum met opbrengstpotentie

DSV 16149 is een sorghum hybride voor silage. In proeven in Nederland en Duitsland in 2017 liet DSV 16149 méér opbrengst zien dan Nutri Honey bij een vroegere afrijping.
Er is in 2018 demozaad beschikbaar dat wordt gebruikt voor demo’s en praktijktesten in Nederland.
Van de voederwaarde van DSV 16149 is nog weinig bekend.
Er zijn veel types sorghum. DSV 16149 is (net als Nutri Honey) een hybride van Sorghum bicolor x Sorghum sudanense. Het is een type dat 2-3 meter hoog wordt en kan worden gehakseld en ingekuild.
De huidige generatie van het tropische gewas sorghum is vrij koudegevoelig en wordt gezaaid vanaf 15 mei of bij een bodemtemperatuur van 12-14 graden. Bij tijdige zaai rijpt DSV 16149 in oktober af.

Check altijd de Tabel Gewascodes voor de status van dit gewas. Per 2 maart 2018 staat sorghum als een apart gewas vermeld met code 3519. Dan geldt sorghum in hoofdteelt als een 3e gewas naast gras en mais.

Check de teelthandleiding van DSV 16149. Ieder sorghum hybride heeft zijn eigen teeltadvies.

DSV 16149:

 • Nieuwe hybride sorghum bicolor x sudanense, hakselen in oktober
 • Vroeger dan Nutri Honey met meer opbrengst
 • Voederwaarde nog niet onderzocht
 • Krachtig wortelstelsel

 

Teelthandleiding DSV 16149 sorgum

 • Zaaiadvies: 10 kg/hectare (30 planten/m2). Dit zaaiadvies is afgeleid van Nutri Honey. Waarschijnlijk kan DSV 16149 ook dikker worden gezaaid en zal dan wat minder uitstoelen. Dan is het veld sneller dicht. Maiszaaimachine op 75 cm is ook mogelijk maar dan met aangepaste zaaischijven. Sorghum zaad is veel kleiner dan maiszaad. Qua formaat ligt het dichter bij pillenzaad van bieten. De grootte van het zaad kan variëren per partij. Zaaien met een bietenzaaimachine is mogelijk, controleer vooraf of de zaaischijven geschikt zijn. Het zaad in de rij op moet op 6-7 cm komen te liggen. De rijafstand is 50 cm, aanvullend schoffelen is mogelijk. Een andere mogelijkheid is volvelds zaaien, bij voorkeur met een machine met trechtervormige zaaibak. Een nokkenradzaaimachine is ook mogelijk. Schoffelen kan dan niet.
 • Optimale uitzaaitijd: bij bodemtemperatuur van 12-14 graden; dus rond half mei
 • Bemesting: een ‘startmeststof’’ wordt aanbevolen zodat de sorghum optimaal vertrekt. Sorghum heeft een goede stikstof efficiëntie: 1ste gift van 50-70 kg is voldoende. Daarna een tweede gift van 50kg. De stikstof kan ook worden gegeven in de vorm van drijfmest. Teveel stikstof kan leiden tot legering.
  60-80 kg P2O5/ha;120-150 kg K2O; voldoende kalium is belangrijk voor een goede ontwikkeling van een stevige stengel.
 • Gewasbescherming: Een onkruidvrij perceel heeft de voorkeur, sorghum heeft een trage beginontwikkeling. Er zijn momenteel twee middelen toegelaten in Nederland: Callisto (dosering 0,75 - 1,0 ltr per ha) kan bij verkeerde toepassing ook schade in sorghum veroorzaken. Vivendi 100 is sinds kort toegelaten (dosering volgens etiket maximaal 1,2 ltr per ha met 200-400 l water, werking in de praktijk is nog niet bekend, een proefbespuiting wordt aanbevolen)
 • Opbrengst en kwaliteit sorghum silage: 10-30 ton droge stof/ha. De energiewaarde van sorghum is lager dan bij snijmais. Sorghum bevat weinig zetmeel en meer suiker. De eiwit en structuurwaarde ligt hoger. Ruweiwitgehalte 10-14 % (max. 17 %) De NIRS ijklijnen voor silage-sorghum zijn nog in ontwikkeling
  Oogsten bij een droge stofgehalte van > 28 %. Sorghum wordt op dezelfde manier gehakseld en ingekuild als snijmais.

Waarom investeert DSV in de veredeling van sorghum:

 • Efficiënte benutting van water en nutriënten
 • C4 gewas met enorme opbrengstpotentie
 • Hoger eiwit gehalte dan snijmais
 • Wortelstructuur verbetert de bodem
 • Minder gevoelig voor ziekten en plagen dan snijmais

DSV 16149
Zaaiadvies10 kg/ha (30 planten/m2)
Optimale uitzaaitijdhalf mei (bodemtemperatuur tussen 12 en 14 graden)
GewasbeschermingEr zijn een beperkt aantal middelen toegelaten. Vraag uw adviseur om advies
Opbrengst en voederwaarde10-30 ton ds/ha
OogsttijdstipDroge stofgehalte >28% (oktober)

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.