EASYGREEN TRIDENT PLUS

PDF DATASHEET

Profiel

Trident is een unieke bladrammenas die diep doordringt in de bodem. Trident heeft een 3-voudige aaltjesresistentie en reduceert M. chitwoodi, M. hapla en H. schachti (bietencystenaaltjes). Deze ‘drietand’ staat op de Duitse rassenlijst (BSA) met uitstekende landbouwkundige cijfers waaronder een sterke beginontwikkeling en late bloei.

  • GLB vergroeningsmengsel
  • Sterke beginontwikkeling
  • Resistentie op Bietencysteaaltje (BCA1), M. Chitwoodi en M. Hapla

Componenten

97% bladrammenas (trident)
3% zwaardherik

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

97% bladrammenas (trident)
3% zwaardherik

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 25 - 30 kg/ha tot eind augustus
Zaaihoeveelheid 25 - 30 kg/ha tot eind augustus

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.