Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Marktinformatie

Opbrengsten 2016 - September

De opbrengst van uw graszaadperceel is van een groot aantal variabelen afhankelijk. De belangrijkste zijn:

  • Ras/Soort (Genetica)
  • Goed uitgevoerde teelttechnische maatregelen
  • Weersomstandigheden (Klimaat)

Voor wat betreft de genetica moet u weten dat DSV intensief veredelt aan het verhogen van de zaadopbrengst van al haar rassen. Dat zit dus wel goed.

Tevens investeren wij voortdurend in het verbeteren van onze teeltbegeleiding. Zo doen wij in eigen beheer proeven in o.a. de werking van zéér vroege Urean bespuiting in combinatie met herbiciden en onderzoeken we wat de beste methode is van groeiregulatie in Engels raaigras.
Één factor hebben we echter niet in de hand en dat is natuurlijk het weer…

Over het algemeen waren de oogstomstandigheden voor oogst 2016 goed, maar heeft de graszaadteelt te maken gehad met ongunstige omstandigheden tijdens de bloei. Vooral vroege rassen en soorten hebben hieronder te lijden gehad. De latere rassen presteerden in 2016 aanmerkelijk beter dan het 5-jarig gemiddelde (zie onderstaande tabel).

 


X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.