Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Marktinfo

Marktinfo

Europa heeft  te maken gehad met droogte en langdurige perioden met extreme hitte. Dit heeft ertoe geleid dat in grote productiegebieden een lagere opbrengst is behaald. Vooral Duitsland, Polen en Oost Europese landen zijn getroffen. Denemarken (het grootste productieland van graszaden, daarom altijd het meest interessant) spreekt van een gemiddelde opbrengst.

Denemarken heeft haar areaal voor 2019 uitgebreid, onze inschatting is dat de totale productie van graszaad en klavers in dit land ongeveer 10% hoger zal uitvallen dan  2018. Dit is echter hard nodig om de ontstane voorraadtekorten weer aan te vullen en heeft naar onze inschatting geen effect op de prijszetting.
Grilligheden in de prijsvorming komen vaak vanuit landen waar veel graszaad wordt geteeld op speculatieve basis (o.a.  Polen). Het is voor ons gunstig dat de opbrengsten daar tegenvallen.

Voedergras:
Het voorjaar verliep zoals verwacht. Na de herfst 2018 (zeer hoge afzet) kunnen we volgens de huidige inschatting spreken van een goede afzet in het huidige najaar.

Gazon:
De afzet loopt goed. Prijzen zijn vooralsnog vast. Het lijkt er op dat de goede economische situatie in veel Europese landen een constante vraag heeft gecreëerd. Dit voor zowel de bulk- als kwaliteitsrassen.

02-10-2019


X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.