Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Tevredenheid overheerst bij een gemiddelde opbrengst.

Oogst 2019 : Tevredenheid overheerst bij een gemiddelde opbrengst

De graszaadoogst 2019 is goed verlopen. Helaas zijn de fijne grassen (veldbeemd en roodzwenk) niet zo goed weggekomen met de netto opbrengst. Voor een goede zaadzetting is het voor deze soorten in het vroege voorjaar te droog geweest.
De opbrengst van rietzwenk zit iets onder het 5-jarig gemiddelde.
Ook het vroege Engels raaigras heeft te lijden gehad onder het droge voorjaar slechtere zaadzetting door regen tijdens de bloei.  Hier zitten we ca 5% onder het gemiddelde. Het middenvroege tot late Engels raaigras heeft echter geprofiteerd van de meiregens en laat een bovengemiddelde opbrengst zien.

Stijging opbrengst laatste jaren_2019 oogst

De laatste jaren zijn onze telers in staat geweest om de opbrengsten langzaam verder omhoog te stuwen. Het 5-jarig gemiddelde dat we hanteren is dan inmiddels ook langzaam gestegen. We mogen dan ook in een extreem jaar als 2019 tevreden zijn met een “gemiddelde” opbrengst.

De oogstomstandigheden waren perfect, nagenoeg zonder onderbrekingen door neerslag (gelukkig viel het aantal problemen met moeilijk te maaien gewassen mee).

 

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.