Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Groeiregulatie

Voorjaar 2017

Het is weer tijd om een afweging te maken of u een halmverkortingsmiddel gaat inzetten, Moddus 250/Trimaxx 

 Bij vroeg gezaaide percelen zal vooral voor voedertypes maar soms ook voor gazontypes  een bespuiting noodzakelijk zijn. Laat gezaaide en overjarige percelen: Hier zal niet altijd een halmverkorter toegepast hoeven te worden. Overlegt u altijd met uw teeltadviseur over de toepassing van een halmverkorter 

 Het beste tijdstip van toepassen is stadium 31-33 (de eerste en tweede knoop is voelbaar, zie website voor foto). Dit zal ongeveer 3 weken vóór de doorschietdatum zijn.

Knoop graszaad
’s Morgens spuiten op een zonnige dag, vanaf 12 graden geeft het beste resultaat. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de stand van het gewas adviseren wij:
0,6 tot 0,8 liter Moddus/Trimaxx per ha. Actirob of Robester toevoegen verbeterd de werking van Moddus, de dosering kan dan verlaagd worden. Advies is dan 0,5 tot 0,6 liter Moddus + 1 ltr Actirob
Let op:

  • Spuiten alleen op gezonde percelen, die goed aan de groei zijn.
  • Spuiten op percelen met een holle stand raden wij af.
  • Op percelen met een minder goede bodemstructuur kan een halmverkorter schade veroorzaken.
  • Wanneer een periode van droog en schraal weer wordt voorspeld raden wij over het algemeen een bespuiting af.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw teeltadviseur :

Sjaak Bil              0651-303070
Nicole Gijzel – Bil  0612-313330
Marc van Vooren  0653-700282