Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Groeiregulatie

Voorjaar 2019

Het is weer tijd om een afweging te maken of u een halmverkortingsmiddel gaat inzetten:
Moddus 250 EC / Moddus Evo / Trimaxx.
We hebben de ervaring dat een juist gebruik van groeiregulatie flinke opbrengstverhoging geeft.

Het beste tijdstip van toepassen is stadium 31-33 (de eerste knoop is voelbaar, zie website voor foto). Dit zal ongeveer 4-6 weken vóór de doorschietdatum zijn.

Knoop graszaad

’s Morgens spuiten op een zonnige dag, vanaf 12 graden geeft het beste resultaat.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en de stand van het gewas adviseren wij:

 • Roodzwenk: 0,6 – 0,8 L Moddus Evo / Trimaxx per ha. Bespuiting eventueel opsplitsen door 2x 0,4 L Moddus Evo te spuiten.
 • Rietzwenk voedertype: 0,4 – 0,6 L Moddus Evo / Trimaxx per ha. Rond vlagblad stadium deze bespuiting herhalen. (Trimaxx mag 1x/seizoen, Moddus Evo 2x 0,4 L/ha)
 • Rietzwenk sportveldtype: 0,6 – 0,8 L Moddus Evo / Trimaxx per ha. Bespuiting eventueel opsplitsen door 2x 0,4 L Moddus Evo te spuiten.

Moddus Evo is een nieuwe formulering met een verbeterde vulstof (vergelijkbaar met Trimaxx). We hebben nog geen ervaring in graszaad met dit middel, maar deze zou zachter en veiliger voor het gewas moeten zijn. Ander voordeel is dat dit middel 2x met een dosering van 0,4 l/ha toegepast mag worden.

Gebruikt u de oude Moddus 250 EC formulering? Het toevoegen van Actirob of Robester verbeterd de werking, de dosering kan dan verlaagd worden. Het advies is in dat geval: 0,5 L Moddus 250 EC + 1 L Actirob.

Tips:

 • Wanneer u meeldauw constateert spuit dan gelijk met de halmverkorter 0,5 L Tilt per ha mee.
 • Spuit alleen op gezonde gewassen, die goed aan de groei zijn.
 • Wanneer een periode van droog en schraal weer wordt voorspeld raden wij aan de dosering te verlagen naar 0,4 liter Moddus Evo / 0,4 liter Trimaxx / Ha en de bespuiting eventueel later te herhalen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw teeltadviseur :                                                                           

 • Sjaak Bil                        0651-303070
 • Nicole Gijzel – Bil         0612-313330
 • Remy Ghijsels              0652-433472
 • Jerry van Gremberghe 0630-744367
 • Marc van Vooren            0653-700282
 

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.