Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Groeiregulatie

Voorjaar 2018

Het is weer tijd om een afweging te maken of u een halmverkortingsmiddel gaat inzetten, u kunt kiezen tussen Moddus 250 of Trimaxx.

We hebben inmiddels de ervaring dat een juist gebruik van groeiregulatie flinke opbrengstverhoging geeft. De belangrijkste factor waar u rekening mee dient te houden is dat het gewas goed aan de groei moet zijn. Wanneer uw perceel dun staat of door structuurproblemen geremd is in de groei, raden wij een toepassing met groeiregulatie middelen af.

Het beste tijdstip van toepassen is stadium 31-33 (de eerste en tweede knoop is voelbaar, zie website voor foto). Dit zal ongeveer 3-4 weken vóór de doorschietdatum zijn.
’s Morgens spuiten op een zonnige dag, vanaf 12 graden geeft het beste resultaat.

Knoop graszaad

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de stand van het gewas adviseren wij 0,6 tot 0,8 liter Moddus/Trimaxx per ha. Actirob of Robester toevoegen verbeterd de werking van Moddus, de dosering kan dan verlaagd worden. Het advies is dan 0,5 – 0,6 liter Moddus + 1 ltr Actirob.
Let op:
• Spuit alleen op gezonde percelen, die goed aan de groei zijn.
• Wanneer een periode van droog en schraal weer wordt voorspeld raden wij aan de dosering te verlagen naar 0,3 liter Moddus + 1 ltr Actirob of 0,4 liter Trimaxx. Indien nodig kan later nog een 2e keer een halve dosering toegepast worden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw teeltadviseur :

Sjaak Bil              0651-303070
Nicole Gijzel – Bil  0612-313330
Marc van Vooren  0653-700282


X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.