Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Wilde haver

Wilde haver is een onkruid dat weliswaar niet veel voorkomt, maar toch ieder jaar voor problemen zorgt. Vanaf deze week is wilde haver goed zichtbaar.
Het zijn grote, breedbladige planten die royaal boven het gewas uitsteken.

Wilde haver onderscheidt zich van cultuurhaver door zijn lange kafnaalden en vaal zwarte kafpuntjes (zie foto).

Wilde haver vermenging in een partij graszaad leidt onherroepelijk tot afkeuring.

Dit heeft tot gevolg: geen betaling ; de partij is onverkoopbaar.

Onze landbouwkundigen en in België de keurmeesters zullen zo goed mogelijk keuren op wilde haver, maar het is onmogelijk om alle percelen op het juiste tijdstip compleet na te lopen. Daarom willen wij u wijzen op uw eigen verantwoordelijkheid en u vriendelijk doch dringend vragen uw perceel goed te controleren op de aanwezigheid van wilde haver.


X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.