Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Zwarte roest

Juni 2018

 

Het warme weer van de laatste tijd heeft er voor gezorgd dat de meeste percelen ruim een week voor lopen in ontwikkeling. Spuiten op de kalander tegen zwarte roest geeft een te late bescherming voor de gewassen.

In verschillende onbehandelde gewassen is zwarte roest gevonden op de stengels. Ook wordt 'vettige' kroonroest gevonden op het blad, dit is een voorbode van zwarte roest.

Heeft u nog niet gespoten?

Controleer uw perceen!
Geen zwarte roest en het gewas is nog aan het uitaren? Spuit 0,5 L Sphere
Geen zwarte roest en het gewas is volledig uitgeaard of al in bloei? Spuit 0,5 L Sphere + 0,25 L Tilt
Zwarte roest gevonden? Spuit zsm 1 L Prosaro

Controleer vanaf 2 weken na de eerste bespuiting uw gewas regelmatig op aantasting van zwarte roest. Een 2de bespuiting kan uitgevoerd worden met 1 L Prosaro.

Zie onderstaande foto's voor de begin aantasting van zwarte roest:

Zwarte roest 1 Zwarte roest2
 

Mei 2018

De afgelopen jaren hebben schimmels zoals meeldauw en met name zwarte roest in Engels raaigras schade veroorzaakt. De praktijk heeft geleerd dat een vroege preventieve bespuiting altijd rendabel is.

Zwarte roest graszaad perceel

Toegelaten middelen zijn: Prosaro, Sphere, en Tilt (meeldauw).

Tijdstip en weersomstandigheden

Wij adviseren: 0,5 liter Sphere per ha. Tot de bloei van het gewas kan een bespuiting uitgevoerd worden. Het meest gunstige tijdstip van spuiten is 2 tot 3 weken voor de bloei. Dit is ± 5 dagen na het verschijnen van de eerste aren. U kunt dus globaal 5 dagen na de doorschiet datum spuiten.

Er dient tijdens groeizaam weer op een droog gewas gespoten te worden. 

De werking van Sphere is 3 a 4 weken. Controleer gedurende deze periode uw perceel regelmatig. Na 3 a 4 weken of eerder bij hoge druk in de omgeving adviseren wij een tweede bespuiting met:

1 liter Prosaro per ha.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw teeltadviseur:                                              

  • J. Bil                       0651-303070
  • N.A.G. Gijzel – Bil  0612-313330
  • M. van Vooren        0653-700282
 

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.