Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Zwarte roest

Mei 2017

De afgelopen jaren hebben schimmels zoals meeldauw en met name zwarte roest in Engels raaigras schade veroorzaakt. De praktijk heeft geleerd dat een preventieve bespuiting altijd rendabel is.

Zwarte roest graszaad perceel

Toegelaten middelen zijn: Acanto, Prosaro, Sphere, en Tilt (meeldauw).

Tijdstip en weersomstandigheden

Wij adviseren: 0,5 liter Sphere per ha. Tot de bloei van het gewas kan een bespuiting uitgevoerd worden. Het meest gunstige tijdstip van spuiten is 2 tot 3 weken voor de bloei. Dit is ± 7 dagen na het verschijnen van de eerste aren. U kunt dus globaal een week na de doorschiet datum spuiten.

Er dient tijdens groeizaam weer op een droog gewas gespoten te worden. 

De werking van Sphere is 3 a 4 weken. Controleer gedurende deze periode uw perceel regelmatig. Na 3 a 4 weken of eerder bij hoge druk in de omgeving adviseren wij een tweede bespuiting met:

1 liter Prosaro per ha.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw teeltadviseur:                                              

  • J. Bil 0651-303070
  • N.A.G. Gijzel – Bil 0612-313330
  • M. van Vooren 0653-700282