Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Zwarte roest

Mei 2018

De afgelopen jaren hebben schimmels zoals meeldauw en met name zwarte roest in Engels raaigras schade veroorzaakt. De praktijk heeft geleerd dat een vroege preventieve bespuiting altijd rendabel is.

Zwarte roest graszaad perceel

Toegelaten middelen zijn: Prosaro, Sphere, en Tilt (meeldauw).

Tijdstip en weersomstandigheden

Wij adviseren: 0,5 liter Sphere per ha. Tot de bloei van het gewas kan een bespuiting uitgevoerd worden. Het meest gunstige tijdstip van spuiten is 2 tot 3 weken voor de bloei. Dit is ± 5 dagen na het verschijnen van de eerste aren. U kunt dus globaal 5 dagen na de doorschiet datum spuiten.

Er dient tijdens groeizaam weer op een droog gewas gespoten te worden. 

De werking van Sphere is 3 a 4 weken. Controleer gedurende deze periode uw perceel regelmatig. Na 3 a 4 weken of eerder bij hoge druk in de omgeving adviseren wij een tweede bespuiting met:

1 liter Prosaro per ha.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw teeltadviseur:                                              

  • J. Bil                       0651-303070
  • N.A.G. Gijzel – Bil  0612-313330
  • M. van Vooren        0653-700282
 

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.