Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Kwaliteitseisen en NAK-analyse

Kwaliteitseisen

Voor de teelt van graszaad worden contractueel afspraken gemaakt over de kwaliteit van het geleverde product. Deze zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden voor de teelt van in voorkoop gekochte zaaizaden van landbouwgewassen (ATV-L), vastgesteld door Plantum en LTO Nederland . Voor vrijwel alle soorten worden twee prijzen genoemd. Voldoet de partij aan de kwaliteitseisen van de ATV-L, dan wordt de laagste prijs uitbetaald. Heeft de partij een hogere kwaliteit, bijvoorbeeld omdat deze vrij is van andere grassen, dan geldt er een hogere prijs.

Monstername

De kwaliteitsbepaling gebeurt aan de hand van een monsteranalyse, uitgevoerd door de NAK. Wanneer de partij droog in de kist zit, neemt een keurmeester van de NAK een monster van de partij. Deze verdeelt het monster in drie zakjes; één is voor de teler  (B-monster), een tweede is voor DSV (C-monster) en een derde is voor de NAK (A-monster). Het A-monster wordt geanalyseerd. Wanneer teler of DSV twijfelen aan de uitkomst, kunnen beide andere monsters gebruikt worden voor een herhalingsanalyse.

Monsteranalyse

De NAK informeert teler en DSV op meerdere momenten over de analyse van het monster. Allereerst wordt het vochtgehalte van de partij gemeld. Dit is het vochtgehalte na eventuele droging. Wanneer de kiemkracht is bepaald, maar de partij nog niet is geschoond, volgt eventueel een tweede voorbericht met daarin het vochtgehalte en de kiemkracht. Op de definitieve analyse (tweede of derde bericht) staan ook het afvalpercentage en de zuiverheid vermeld. De aantallen afwijkende cultuurzaden en schadelijke onzuiverheden zijn van belang voor de uitbetaalprijs.


Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies