Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Onkruidbestrijding

De drie belangrijkste probleemonkruiden in de graszaadteelt zijn kweek, duist en wilde haver. Duist is met een volleveldsbespuiting gedeeltelijk te bestrijden. Kweek en wilde haver moet u handmatig verwijderen. Ook ruwbeemd en straatgras zijn ongewenst, vooral bij gazontypes. Kies daarom een perceel dat nagenoeg vrij is van deze onkruiden.

Voorkom vermenging

Voorkom zaadvermenging van graszaadsoorten. Heeft op een perceel Italiaans raaigras gestaan, dan kunt u daar het best opnieuw Italiaans raaigras zaaien. Een perceel dient op minimaal 50 meter afstand van andere graszaadpercelen met dezelfde ploïdie te liggen.


X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.