Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Stikstofgebruiksnormen 2019

-Januari 2019-

Voor oogstjaar 2019 zijn er kleine wijzigingen in de gebruiksnormen voor stikstof ten opzichte van 2018.

Onderstaande tabel geeft de normen weer voor de verschillende graszaad- en grondsoorten.

Gewas Klei
2019 - 2021
Noordelijk 10,
westelijk 11
en centraal 12 zand
2019 - 2021
Zuidelijk 13 zand
2019 - 2021
Löss4
2019 - 2021
Veen
2019 - 2021
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars 165 150 120 120 155
Graszaad, Engels raaigras, overjarig 200 185 148 148 190
Graszaad, rietzwenkgras 140 130 104 104 135
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt 60 50 40 40 55
Graszaad, veldbeemd 130 100 80 80 105
Graszaad, veldbeemd, volgteelt 60 50 40 40 55
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars 85 75 60 60 80
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt 35 35 28 28 35
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig 115 105 84 84 110
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt 45 45 36 36 45
Graszaad, westerwolds 110 100 80 80 105
Graszaad, Italiaans 130 120 96 96 125
Graszaad, overig 90 80 64 64 85
Graszaad, overig, volgteelt 45 45 36 36 45

10 Zandgronden in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe
11 Zandgronden in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland
12 Zandgronden in de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht
13 Zandgronden in de provincies Limburg en Noord-Brabant
Bron RVO - stikstofgebruiksnormen

Datum toediening dierlijke mest 

De datum voor het uitrijden van drijfmest is veranderd.
Voor bouwland: Tussen 16 februari en 15 september mag u drijfmest uitrijden. (Drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland mag op alle grondsoorten worden aangewend tot 1 september als uiterlijk 31 augustus van hetzelfde jaar een groenbemester wordt geteeld of in het aansluitende najaar bollen worden geplant.)
Voor grasland: Tussen 16 februari en 31 augustus mag u drijfmest uitrijden.


X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.