Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Roodzwenkgras

Teeltbeschrijving Roodzwenk

Perceelkeuze

Percelen voor de teelt van roodzwenk moeten vrij zijn van raaigras opslag, Vulpia, kweek en duist. Binnen 50 meter van het perceel mag geen ander ras Roodzwenk staan.

Zaaien

Zaai bij voorkeur onder dekvrucht of vóór 15 augustus en gebruik circa 10 kg zaad per ha. Zorg voor een vast en vlak zaaibed en druk dit na het zaaien aan. De beste dekvruchten zijn: erwten, vlas, tarwe en gerst.

Bemesten

Geef in het najaar 60 kg N en strooi in maart bij een gemiddelde bodemvoorraad 70 kg N. De fosfaat- en kalibehoefte is gelijk aan die van granen. Over het algemeen is de bodemvoorraad voldoende.

Gewasbescherming

Spuit in het najaar of voorjaar een combinatie van Primus/Primstar en Fox of Starane tegen veelknopigen, klein kruiskruid, ereprijs, paarse dovenetel, distels, kamille e.a.

Kwaliteitseisen

Controleer tijdens het groeiseizoen regelmatig op verkeerde grassen. Vermenging met ruwbeemd, straatgras, Vulpia, duist, kweek en opslag van Raaigrassen kan leiden tot kwaliteitsverlies. Bestrijd ruwbeemd, straatgras en opslag van Raaigrassen met Hussar. Verwijder plaatselijk voorkomende duist, kweek of Vulpia eventueel handmatig. Let ook op de aanwezigheid van wilde haver en verwijder aanwezige planten met de hand.

Oogsten

Een (overwegend) staand gewas kunt u van stam dorsen. Voormaaien wordt aangeraden bij veel kans op wind of bij een zwaar gewas. Na 4-5 dagen dorsen.


Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies