Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Veldbeemdgras

Teeltbeschrijving Veldbeemd

Perceelkeuze

Percelen voor de teelt van Veldbeemd moeten vrij zijn van raaigras opslag, kweek en duist. Binnen 50 meter van het perceel mag geen ander ras Veldbeemd staan.

Zaaien

Zaai bij voorkeur onder dekvrucht of vóór 15 juli en gebruik circa 10 kg zaad per ha. Zorg voor een vast en vlak zaaibed en druk dit na het zaaien aan. Zaai ondiep, dus 0 tot 1 cm onder de grond. Meest geschikte gewassen als dekvrucht zijn: erwten, vlas, tarwe en gerst.

Bemesten

Geef in het najaar 60 kg N en in maart bij een gemiddelde bodemvoorraad 110 kg N. De fosfaat- en kalibehoefte is gelijk aan die van granen. Over het algemeen is de bodemvoorraad voldoende.

Gewasbescherming

Spuit in het najaar of voorjaar een combinatie van Primus/Primstar en Fox of Starane toepassen tegen veelknopigen, klein kruiskruid, ereprijs, paarse dovenetel, distels, kamille e.a.

Kwaliteitseisen

Controleer tijdens het groeiseizoen regelmatig op verkeerde grassen. Vermenging met ruwbeemd, straatgras, duist, kweek en opslag van Raaigrassen kan leiden tot kwaliteitsverlies. Ruwbeemd, straatgras en opslag van Raaigrassen kunt u  met Hussar bestrijden. Verwijder plaatselijk voorkomende duist of kweek eventueel handmatig. Let ook op de aanwezigheid van wilde haver en verwijder aanwezige planten met de hand.

Oogsten

Voormaaien is bij Veldbeemd sterk aan te bevelen. Na circa een week dorsen. Een regenbui in het gemaaide gewas bevorderd de verwering en daardoor het dorsgemak.


Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies