Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Ziekten en Plagen

Zwarte roest

Zwarte roest is een schimmel die behoorlijke schade kan aanrichten. De naam is wat verwarrend, omdat de sporen bruin zijn. De schimmel is gemakkelijk te verwarren met kroonroest. De laatste komt echter voornamelijk op het blad voor, zwarte roest hoofdzakelijk op de stengel en de aar. De aanwezigheid van zwarte roest is de laatste jaren sterk toegenomen. Een preventieve bestrijding is dan ook aanbevolen. Bij aantasting moet zo snel mogelijk een tweede bespuiting uitgevoerd worden. Neem contact op met uw teeltbegeleider voor een goed bestrijdingsadvies.

Slakkenschade

Slakkenschade komt meestal voor op percelen met als voorvrucht een graansoort of gras(zaad). Meng in dat geval voor het inzaaien 3 tot 5 kg slakkenkorrels door het graszaad. Neemt u bij opkomst slakkenvraat waar (het begint meestal vanuit de slootkant), strooi dan extra slakkenkorrels. Herhaal dit wanneer de schade toeneemt.

Muizenschade

Muizenschade is lastig te bestrijden. Om roofvogels te lokken kunnen hoge palen met een dwarslat in het land geplaatst worden. Werkt dit niet afdoende dan kunnen muizenkorrels toegepast worden (uitsluitend toepassing in holletjes toegestaan).


X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.