Veldkeuringen

Binnenkort starten de veldkeuringen weer, dit zal rond de doorschietdatum gebeuren. Normaal gesproken heeft iedereen de perceelsbordjes ontvangen. Om vervelende situaties te voorkomen willen we u op de volgende zaken attenderen:

- Perceelsbordjes: controleer de gegevens op de perceelsbordjes en plaats deze vóór de keuring zichtbaar bij een dam.

- Scheidingen:

  • Tussen percelen met verschillende rassen dient een scheiding te worden aangebracht van 50cm. 
    Dit kan chemisch (roundup) of mechanisch (maaien). Houdt er bij maaien rekening mee dat het gras snel terug groeit.
  • Akkerranden/ groenstroken: ook met akkerranden en groenstroken die bestaan uit grassen dient een scheiding te worden aangebracht.
    Bestaan deze uit raaigrassen, dan mogen er niet te veel aren aanwezig zijn.
  • Twee percelen van hetzelfde ras: bij twee percelen van hetzelfde ras (1e jaars en overjarig bijvoorbeeld) is een visuele scheiding (d.m.v. stokken) voldoende.

- In sommige gevallen kunnen weilanden ook voor problemen zorgen, stem af dat er rond de keuring niet/beperkt aren zichtbaar zijn of dat ze recent gemaaid zijn.