Sinds afgelopen jaar hebben we 2 formulerening van ethofumesaat in de graszaadteelt.
 
  • Tamat 500: Uitsluitend toegelaten bij bespuitingen voor opkomst, max 2 L/ha
  • Oblix 500 SC: Uitsluitend toegelaten bij bespuitingen na opkomst, max 1 L/ha
Houdt rekening met bovenstaande voor uw registratie en bestellingen.
 
Fox 480 SC is inmiddels toegelaten in alle grassen behalve Engels raaigras. Voor de registratie hiervan moeten nog aanvullende proeven plaats vinden dit jaar. Er is wel weer een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor bespuitingen in raaigrassen. Periode: 1 maart – 30 april 2020. Dosering: 0,65 L/Ha.
 
Tilt 250 EC heeft een opgebruik termijn t/m 19-3-2020. Dit betekend dat het alleen nog voor een vroege toepassing ingezet kan worden. Heeft u het middel nog in de kast dan raden we aan om een vroege bespuiting uit te voeren in uw perceel. Afgelopen jaren hebben we goede ervaringen opgedaan met een T0 bespuiting (gelijk met de groeiregulatie mee). Op T1 (5 dagen na doorschieten) een 2de bespuiting met 1 L Prosaro geeft hierbij in de meeste gevallen tot de oogst een goede bescherming.

Zeker met het oprukken en de verhoogde agressiviteit van zwarte roest is het zaak vroeg te starten voor zover dit mogelijk is.