Indien uw perceel raaigras overjarig blijft liggen willen wij u informeren over de behandeling, om zo van uw gewas een optimale opbrengst te realiseren.
Uw gewas gezond, uitgedund en kort de winter in geeft de beste resultaten.
 
  • Allereerst dienen achtergebleven hooiresten verspreid of versnipperd te worden om verstikking te voorkomen. 
  • Om een te dichte stand van het gewas te voorkomen kunt u het beste het perceel bemesten en eind september/oktober een zware snede maaien en afvoeren (uiterlijk eind oktober maaien; niet maaien bij strenge nachtvorsten). Daarna schapen inscharen als er hergroei komt.
  • Ook zonder afvoer van een snede raden wij aan een kleine stikstofgift (50N) te geven in het najaar. Het gewas gaat dan gezonder het najaar in en schapen kunnen langer ingeschaard blijven wat een betere stand na de winter oplevert.
Extra aandachtspunten inscharen schapen:
Bij het vroeg inscharen van schapen (en uitscharen voor eind oktober) kan het gewas weer flink uitlopen bij een mild najaar.
Schapen kunnen tot in maart blijven lopen. Bij een strenge vorstperiode: schapen eraf.
 
Een overjarig perceel graszaad geeft u een mooie kans om breedbladige probleemonkruiden te bestrijden met diverse groeistofcombinaties. Infomeer bij uw teeltadviseur voor de beste combinatie voor uw perceel.
 
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen dan kunt u contact opnemen met uw teeltadviseur.