Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

EUROGRASS D1

Openbaar groen

Stikstofbinding en opbrengst

EUROGRASS D1 voor dijken en taluds die beweid of gehooid worden. Goede doorworteling gecombineerd met een mooie opbrengst. Rassen zijn hoog droogte tolerant.

 

Samenstelling

AandeelSoorten
40% engels raaigras (Rassenlijst 2013)
25% veldbeemdgras
15% roodzwenkgras met fijne uitlopers
10% roodzwenkgras met forse uitlopers
10% witte cultuurklaver
Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Teeltadvies

ZaaizaadhoeveelheidInzaai: 1,25 kg/100m2 doorzaai: 1,00 kg/100m2
GebruiksdoelInzaai/doorzaai
ToepassingDijken voor beweiding of hooien
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.