Roodzwenk gras met forse uitlopers vormt uitlopers verder van de plant. Hierdoor vult deze soort open plekken snel op. Roodzwenk met forse uitlopers is droogtetolerant.

MELLORI

Roodzwenk forse uitlopers

  • Grasgids gazon
  • Bladkleur D
  • Zeer geschikt voor klassieke gazonmengsels

ROCKEFELLER

Roodzwenk forse uitlopers

  • Bladkleur L