Profiel

FRIEDA is een echt eiwitwonder. In tegenstelling tot soja heeft het een aanzienlijk betere klimaatadaptatie, een lagere warmtebehoefte en kan dus op veel locaties geteeld worden. Door zijn unieke anthracnosetolerantie biedt het boeren een hoge opbrengstzekerheid. FRIEDA is geschikt voor diervoeding; het gebruik ervan in menselijke voeding wordt nog steeds getest.

  • Hoge eiwitopbrengst
  • Zeer goed dorsbaar
  • Anthracnosetolerant

Zaai hoeveelheid

Zaaiadvies
45-60 korrels/m2

(afhankelijk van duizendkorrelgewicht; 180 - 250 kg/ha)

Zaaidatum

Begin maart – midden april (vanaf 4 °C bodemtemperatuur).

Gebruik

Download hier de teelthandleiding voor witte lupine:

Teelthandleiding Lupine 2023.pdf

 

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.